فهرست کتاب


شرح حال و زندگی محدثین شیعه

مرکز غدیر‏‏‏

تألیفات

1 - ارشاد القلوب الی الصواب: این کتاب معروف ترین کتاب دیلمی است و در دو جزء تألیف شده، جزء اول در مواعظ و حکمت های قرآن و سنت و جزء دوم در مناقب امیر المؤمنین علی علیه السلام و ائمه طاهرین علیهم السلام.
ارشاد القلوب بارها در ایران و نجف چاپ شده است.
2 - غرر الأخبار و درر الآثار: در مناقب اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام.
این کتاب ظاهرا هنوز چاپ نشده و به صورت خطی در کتابخانه ملی موجود است.
3 - اعلام الدین فی صفات المؤمنین: از کتابهای مهم دیلمی، و شامل مواعظ بلند اخلاقی است و در آن بحث های کلام، تفسیر، مواعظ، ادعیه، صفات حسنه و رذائل اخلاق و بحث های متنوع و فراوان دیگری از کلام معصومین علیهم السلام نقل کرده است.
این کتاب در 530 صفحه و با تحقیق و مقدمه خوبی به چاپ رسیده است.
4 - الأربعون حدیثا: کتابی است که چاپ نشده و نسخه آن هم یافت نمی شود.
از بین کتب فوق، کتاب ارشاد القلوب و اعلام الدین از جمله م آخذ بحار الانوار هستند و علامه مجلسی بسیار در بحار از آنها نقل کرده است.

وفات

تاریخ وفات دیلمی به طور تعیین، مشخص نیست؛ اما بنابر نقل علامه سید محسن امین در اعیان الشیعه، ج 1، ص 537،وفات او در سال 841 هجری بوده است.
این نظریه، با توجه به مطالبی که پیرامون طبقه و دوران زندگی دیلمی اشاره کردیم قریب به واقع جلوه می کند.

سید ابن طاووس