فهرست کتاب


شرح حال و زندگی محدثین شیعه

مرکز غدیر‏‏‏

شیخ الاسلام اصفهان

علامه مجلسی در سال 1098 از سوی شاه سلیمان صفوی به سمت شیخ الاسلامی اصفهان منسوب شد. شیخ الاسلام بالاترین و مهمترین منصب دینی و اجرایی در آن عصر بود.
او قاضی و حاکم در مشاجرات و دعاوی بود. تمام امور دینی زیر نظر مستقیم او انجام می گشت و تمام وجوهات به محضر او فرستاده می شد شیخ الاسلام سرپرستی درماندگان و ایتام و... را نیز برعهده داشت.
نکته مهم در اینجا آن است که علامه این منصب را با اصرار و التماس شاه پذیرفت و در همان مجلس، شاه چند بار کلمه التماس را بر زبان آورد تا علامه راضی به پذیرفتن این منصب گردد.
علامه تا پایان عمر خویش عهده دار این وظیفه مهم بود.

اساتید

متأسفانه با آنکه اطلاعات ما در مورد زندگی علامه مجلسی فراوان است، پیرامون اساتید او اطلاع کمی در دست داریم. البته مشایخ روایت علامه را می شناسیم اما اینکه علامه محضر درسی چه کسانی را درک کرده مبهم است.
از جمله اساتید و مشایخ نقل علامه اند:
1 - پدرش محمد تقی مجلسی (متوفای 1070 هجری) که استاد علامه در علوم نقلی بوده است.
2 - مرحوم آقا حسین خوانساری (متوفای 1098 هجری)، فرزند آقا جمال که استاد علامه در علوم عقلی بوده است.
این دو بزرگوار اساتید علامه هستند، اما مشایخ نقل او:
3 - مولا محمد صالح مازندرانی (متوفای 1086 هجری)
4 - ملا محسن فیض کاشانی (متوفای 1091 هجری)
5 - سید علی خان مدنی صاحب شرح معروف بر صحیفه سجادیه علیه السلام (متوفای 1120 هجری)
6 - شیخ حرّ عاملی مؤلف کتاب وسائل الشیعه (متوفای 1104 هجری).
لازم به ذکر است که این دو تن علاوه بر اجازه هایی که به علامه داده اند از ایشان اجازه هم گرفته اند بنا بر این جزء شاگردان علامه نیز محسوب می گردند.

شاگردان

بیش از یکهزار نفر از طلاب و دانش پژوهان از محضر پر فیض علامه مجلسی استفاده نموده اند. علامه اجازهای فراوانی نیز به شاگردان خویش داده است.
از جمله شاگردان علامه اند:
1 - سید نعمت اللّه جزائری
2 - جعفر بن عبد اللّه کمره ای اصفهانی
3 - زین العابدین بن شیخ حرّ عاملی
4 - سلیمان بن عبد الله ماحوزی بحرانی
5 - شیخ عبد الرزاق گیلانی
6 - عبد الرضا کاشانی
7 - محمد باقر بیابانکی
8 - میرزا عبد الله افندی اصفهانی مؤلف محترم ریاض العلماء
9 - سید علی خان مدنی مؤلف گرانقدر ریاض السالکین (شرح صحیفه سجادیه علیه السلام)
10 - شیخ حرّ عاملی
11 - ملا سیما، محمد بن اسماعیل فسایی شیرازی
12 - محمد بن حسن، فاضل هندی و...