فهرست کتاب


شرح حال و زندگی محدثین شیعه

مرکز غدیر‏‏‏

کودکی

هنوز هشت سال او تمام نشده بود که غبار یتیمی بر چهره او نقش بست و پدر بزرگوار خود را که از علمای آن سامان بود از دست داد.
حسین در خانواده ای اهل علم به دنیا آمده بود، لذا علاقه ای وافر به علم و دانش و سلسله جلیل روحانیت داشت.
از همان کودکی به درس فقیه بزرگ آن دیار، مولی محمد علی محلاتی رفت و علم و دانش را از محضر آن عالم بزرگ فرا گرفت.

دوران جوانی

میرزا حسین نوری در آغاز جوانی به شهر تهران سفر کرد تا از علمای بزرگ آن شهر نیز بهره مند گردد.
او در مجلس درس عالم جلیل، شیخ عبدالرحیم بروجردی حاضر شد و از خرمن علم و دانش آن دانشمند بزرگ خوشه چید.
ازدواج
محدث نوری با دختر استاد خود شیخ عبد الرحیم بروجردی ازدواج کرد.
وی با وصلت با خانواده ای روحانی و اهل علم، شرایط را برای پیشرفتهای بزرگ علمی خود مهیا ساخت، چرا که همسر او در خانواده ای اهل علم تربیت شده بود و می توانست شریک و همراهی مهربان برای همسر دانشمند خود باشد.

سفر به عراق

علامه نوری در سال 1273 هجری یعنی در 19 سالگی عازم نجف اشرف شد.
او که رونق علم و دانش را در آن شهر دیده بود تصمیم به اقامت در حوزه علمیه بزرگ نجف گرفت تا از مجلس علمای بزرگ آن حوزه نیز بهره مند گردد.
او چهار سال در آن شهر ماند و پس از آن به ایران بازگشت.
محدث نوری که تشنه علوم و معارف آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین بود و حوزه علمیه بزرگ و پر رونق نجف و کربلا را در آن زمان دیده بود یکسال بیشتر نتوانست در ایران باقی بماند و در سال 1278 هجری دوباره به عراق بازگشت.
وی به محضر درس عالم بزرگ شیخ عبد الحسین تهرانی مشهور به شیخ العراقین در شهر کربلای معلا رفت و بعد از آن به دنبال استاد به شهر کاظمین سفر کرد و دو سال در آنجا ماند.