فهرست کتاب


شرح حال و زندگی محدثین شیعه

مرکز غدیر‏‏‏

ولادت

میرزا حسین نوری، محدث و رجالی بزرگ و چهره سرشناس علمای شیعه در قرن چهاردهم هجری به شمار می آید.
او در 18 شوال سال 1254 هجری در روستای یالو از روستاهای اطراف شهرستان نور در استان مازندران چشم به دنیا گشود.

کودکی

هنوز هشت سال او تمام نشده بود که غبار یتیمی بر چهره او نقش بست و پدر بزرگوار خود را که از علمای آن سامان بود از دست داد.
حسین در خانواده ای اهل علم به دنیا آمده بود، لذا علاقه ای وافر به علم و دانش و سلسله جلیل روحانیت داشت.
از همان کودکی به درس فقیه بزرگ آن دیار، مولی محمد علی محلاتی رفت و علم و دانش را از محضر آن عالم بزرگ فرا گرفت.

دوران جوانی

میرزا حسین نوری در آغاز جوانی به شهر تهران سفر کرد تا از علمای بزرگ آن شهر نیز بهره مند گردد.
او در مجلس درس عالم جلیل، شیخ عبدالرحیم بروجردی حاضر شد و از خرمن علم و دانش آن دانشمند بزرگ خوشه چید.
ازدواج
محدث نوری با دختر استاد خود شیخ عبد الرحیم بروجردی ازدواج کرد.
وی با وصلت با خانواده ای روحانی و اهل علم، شرایط را برای پیشرفتهای بزرگ علمی خود مهیا ساخت، چرا که همسر او در خانواده ای اهل علم تربیت شده بود و می توانست شریک و همراهی مهربان برای همسر دانشمند خود باشد.