فهرست کتاب


شرح حال و زندگی محدثین شیعه

مرکز غدیر‏‏‏

سفرها

شیخ حُر عاملی تا چهل سالگی در جبل عامل زندگی می کرد و در طول این مدت دو بار به سفر حج مشرف شد.
در سال 1073 هجری برای زیارت ائمه معصومین علیهم السّلام به عراق رفت و از آنجا برای زیارت امام رضا علیه السلام عازم مشهد مقدس گشت و در آنجا ساکن شد.
در سال 1087 و 1088 نیز دو بار به زیارت حج و ائمه معصومین علیهم السّلام در عراق مشرف شد و بعد از آن به اصفهان رفت و به دیدار علمای بزرگ اصفهان مانند علامه مجلسی نایل آمد.
وی در آن سفر به علامه مجلسی اجازه روایت داد و علامه نیز به شیخ حُر اجازه روایت داد.
شیخ حُر عاملی بعد از آن به مشهد مقدس باز گشت و تا آخر عمر در آنجا ماند.

حادثه مکه

در سال 1088 هجری در آخرین سفر حج شیخ حُر عاملی، ترکهای تحت امر حکومت عثمانی عده ای ایرانی را به جرم اهانت به خانه خدا قتل عام کردند و در واقع بی احترامی به خانه خدا را بهانه ای برای قتل عام شیعیان اهل بیت علیهم السّلام قرار دادند.
شیخ حُر عاملی قبلاً به شیعیان گوشزد کرده بود که اینها در پی بهانه ای برای کشتار شما هستند و شما از خانه خدا خارج نشوید.
در این واقعه شیخ حُر توسط سید موسی بن سلیمان، یکی از اشراف مکه و از سادات حسنی نجات یافت و از طریق یمن به عراق رفت.

دربار شاه ایران

شیخ حُر عاملی در سفر خود به مشهد از شهر اصفهان عبور کرد و در آنجا با علمای شهر دیدار نمود و بسیار مورد احترام علمای اصفهان، بخصوص علامه مجلسی قرار گرفت.
علمای آن شهر دیداری نیز از دربار شاه سلیمان صفوی برای او ترتیب دادند. جریانی از ملاقات شیخ با شاه نقل شده که:
وقتی شیخ حر عاملی وارد مجلس شاه می شود، در جای مخصوص شاه می نشیند. هنگامی که شاه وارد جلسه می شود و می بیند شخصی در جای مخصوص او نشسته است ناراحت می شود و می پرسد ایشان کیست؟ جواب می دهند یکی از علمای بزرگ عرب به نام شیخ حُر عاملی است. شاه با تمسخر می پرسد فرق میان حُر و خر چقدر است؟
شیخ حُر عاملی به فارسی جواب می دهند «یک متکا»، یعنی شما خودتان هستید و باید کنار من بنشینید.
نکته جالبی که در این جریان است عظمت و جایگاه علمای شیعه در دربار صفوی است که جرأت می کردند این گونه با شاه سخن بگویند و این نشان دهنده نفوذی بود که علمای شیعه در دربار صفوی داشته اند.