فهرست کتاب


شرح حال و زندگی محدثین شیعه

مرکز غدیر‏‏‏

خاندان

شیخ حر عاملی در خاندانی اهل معرفت بزرگ شد.
خاندان آل حر خاندانی بزرگ و اصیل و ریشه دار بودند و فقها و دانشمندان بزرگی را پرورش داده اند.
پدر شیخ حر عاملی، شخصیتی فاضل، دانشمند، صالح، ادیب، فقیه، ثقه، حافظ و آگاه به فنون عربی و مورد مراجعه عموم مردم بود.
وی در سال 1062 هجری در راه مشهد مقدس درگذشت و در آن شهر به خاک سپرده شد.
عمویش شیخ محمد بن علی بن محمد حر عاملی دارای کتاب الرحله، حواشی و تعلیقات و فوائد و دیوان شعر بزرگی است.
پسر عمویش حسن بن محمد بن علی دانشمندی فاضل و ادیب بود. جدّش شیخ علی بن محمد حر عاملی، عالمی جلیل القدر و عابدی خوش اخلاق و اهل فضل و شعر و ادب بود.
جد پدرش شیخ محمد بن حسین حُر عاملی نیز اهل علم و دانش و افضل عصر خود در شرعیات بود کما اینکه فرزندش شیخ محمد بن محمد افضل عصر خود در عقلیات بود.

شخصیت علمی

شیخ حُر عاملی از برجسته ترین علمای شیعه در قرن یازدهم هجری به شمار می آید.
او دارای تألیفاتی ارزنده و شخصیتی مورد احترام نزد علمای شیعه است.
او یکی از چهره های بزرگی است که مذهب شیعه را با روایات اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام بیش از پیش غنی ساخت و آثاری را بعد از خود بر جای نهاد که سزاوار ستایش و تقدیر است.
وی یکی از حلقه های محکم و ارزشمند شیعه برای اتصال به روایات امامان معصوم و پیامبر اسلام صلوات الله علیهم است.

سخنان علما

سید علی خان مدنی، شارح صحیفه سجادیه درباره ایشان می فرماید:
«شیخ محمد بن حسن بن علی بن محمد حر شامی عاملی، شخصیتی برجسته و دارای مقام و منزلتی علمی است که سخن، در معرفی آن ناتوان است.
فوائد ارزشمند نوشته هایش تمام جهان را فرا گرفته و همچون ابر بارانی تمام سرزمین ها را از قطرات حیات بخش بارانش سیراب ساخته است.
تألیفات او بر پیشانی روزگار همچون مروارید می درخشد و کلماتش در میان سطرها همچون گوهرهایی گران بها و کنار هم چیده شده است».
صاحب مقابس الأنوار درباره ایشان می فرماید:
«عالم فاضل، ادیب، فقیه، محدث کامل، جمع آورنده روایات و احادیث، و مرتب کننده آن اسرار نورانی، شیخ محمد بن حسن حر عاملی مشغری طوسی، که خداوند با فضل قدوسی خود با ایشان رفتار نماید...».
علامه امینی در کتاب ارزشمند الغدیر درباره ایشان می فرماید: «او مرواریدی بر تاج زمان و نقطه ای درخشان بر پیشانی فضیلت است.
هرگاه در پی شناخت ایشان برآیی ایشان را آگاه به هر فنی خواهی یافت. جملات مدح و ستایش در معرفی او ناتوانند. گویا او تندیس علم و دانش و ادب و تجسم فضل و کمال است.
از آثار او نگارش احادیث ائمه اهل بیت علیهم السّلام در اثبات امامت و نشر فضایل و جمع آوری احکام و حکمت ها و مدح و ستایش آنان است و تألیفات ارزشمندش یاد او را جاودان ساخته است».
محدث قمی درباره او می نویسد:
«محمد بن حسن بن علی مشغری، شیخ محدثان و با فضیلت ترین متبحران عالم، فقیه هوشیار، محدث پارسا، ثقه جلیل القدر و سرچشمه بزرگواریها و فضیلتها و دارای تألیفات سودمندی است.»