فهرست کتاب


شرح حال و زندگی محدثین شیعه

مرکز غدیر‏‏‏

نجف اشرف

نجف در آن هنگام ده کوچکی بود که تعداد کمی از شیعیان مشتاق، در جوار بارگاه مولای متقیان امیر المؤمنین علی علیه السلام زندگی می کردند.
بعد از فروکش کردن خشم و طغیان جاهلان، شیخ در نجف اشرف حوزه علمیه ای تاسیس نمود که بزرگترین حوزه علمیه در میان شیعیان گردید.

تالیفات

شیخ طوسی مؤلف دو کتاب از کتب اساسی و مرجع چهارگانه شیعه است، به نامهای «تهذیب الأحکام» و «الاستبصار» که هر دو در زمینه روایات و احادیثی است که جنبه فقهی و حکمی دارند. از دیگر تألیفات اوست:
1 - النهایة
2 - المبسوط
3 - الخلاف
4 - عدة الأصول
5 - الرجال
6 - الفهرست
7 - تمهید الأصول
8 - التبیان

وفات

شیخ بزرگوار طوسی در شب دوشنبه 22 محرم سال 460 هجری به رحمت ایزدی پیوست و در نجف اشرف در خانه خویش به خاک سپرده شد.
بدین ترتیب جهان اسلام یکی از بزرگترین و نامورترین فقیهان خود را از دست داد. شخصیتی که تاریخ کمتر به نظیر او در جامعیت برخورد کرده است و هنوز فقهای ما از پرتو وجود او برخوردار هستند.
هم اکنون نیز خانه او مسجد شده است.