فهرست کتاب


شرح حال و زندگی محدثین شیعه

مرکز غدیر‏‏‏

وفات

این عالم بزرگ و آخرین بازمانده خاندان صدوق، پس از عمری طولانی و پر برکت در سال 381 هجری دیده از جهان فانی فرو بست و به سرای باقی شتافت.

شیخ طوسی

ولادت

ابو جعفر محمد بن حسن طوسی، معروف به «شیخ الطائفه»، در خراسان، در سال 385 هجری متولد شد.
او از ستارگان بسیار درخشان جهان اسلام است و در فقه و اصول، حدیث، تفسیر، کلام و رجال تالیفات فراوان دارد.