فهرست کتاب


شرح حال و زندگی محدثین شیعه

مرکز غدیر‏‏‏

تالیفات

تالیفات فراوان و گوناگون وی در علوم و فنون مختلف اسلامی، هر کدام گوهری تابناک و گنجینه ای پایان ناپذیر است که هم اکنون نیز با گذشت بیش از یک هزار سال از تاریخ تالیف آنها، به جای فرسودگی و بی رونقی، روز به روز بر ارزش و اعتبار آن افزوده شده و جایگاهی بس رفیع و والا یافته اند و در صدر قفسه کتابخانه ها و در سینه فقها و دانشمندان جای دارند.
از جمله تألیفات ایشان است:
1 - من لا یحضره الفقیه
2 - مدینة العلم
3 - کمال الدین و تمام النعمة
4 - التوحید
5 - الخصال
6 - معانی الأخبار
7 - عیون أخبار الرضا علیه السلام
8 - الأمالی
9 - المقنع فی الفقه
10 - الهدایة بالخیر

وفات

این عالم بزرگ و آخرین بازمانده خاندان صدوق، پس از عمری طولانی و پر برکت در سال 381 هجری دیده از جهان فانی فرو بست و به سرای باقی شتافت.

شیخ طوسی