فهرست کتاب


شرح حال و زندگی محدثین شیعه

مرکز غدیر‏‏‏

سخن بزرگان

شیخ طوسی در معرفی شیخ صدوق می گوید:
«او دانشمندی جلیل القدر و حافظ احادیث بود. از احوال رجال، کاملا آگاه و در سلسله احادیث، نقادی عالی مقام به شمار می آمد. بین بزرگان قم، از نظر حفظ احادیث و کثرت معلومات مانند نداشت و در حدود سیصد اثر تالیفی از خود به یادگار گذاشته است.»
رجالی کبیر، نجاشی، چنین می نویسد:
«ابو جعفر (شیخ صدوق) ساکن ری، فقیه و چهره برجسته شیعه در خراسان است، او به بغداد نیز وارد شد و با این که در سن جوانی بود همه بزرگان شیعه از او استماع حدیث می کردند.»
علامه بحرانی می گوید:
«جمعی از اصحاب ما، از جمله علامه در «مختلف»، شهید در «شرح ارشاد» و سید محقق داماد، روایات مرسله صدوق را صحیح می دانند و به آنها عمل می کنند؛ زیرا همان گونه که روایات مرسله ابن ابی عمیر پذیرفته شده، روایات مرسله صدوق هم مورد قبول واقع شده است.»

اساتید

1 - پدر بزرگوارش علی بن حسین بن موسی بن بابویه قمی
2 - محمد بن حسن بن احمد بن ولید
3 - حمزة بن محمد بن احمد بن جعفر بن محمد بن زید بن علی علیه السلام
4 - ابو الحسن، محمد بن قاسم
5 - ابو محمد، قاسم بن محمد استرآبادی
6 - ابو محمد، عبدوس بن علی بن عباس گرگانی
7 - محمد بن علی استرآبادی

شاگردان

1 - برادرش حسین بن علی بن موسی بن بابویه قمی
2 - شیخ مفید
3 - شیخ ثقة الدین حسن بن حسین بن علی بن موسی بن بابویه، برادرزاده صدوق
4 - علی بن احمد بن عباس، پدر شیخ نجاشی
5 - ابو القاسم، علی بن محمد بن علی خزاز
6 - ابن غضائری، ابو عبدالله، حسین بن عبید الله بن ابراهیم
7 - شیخ جلیل، ابو الحسن، جعفر بن حسین حسکه قمی، استاد شیخ طوسی
8 - شیخ ابو جعفر، محمد بن احمد بن عباس بن فاخر دوریستی، معاصر شیخ طوسی
9 - ابو زکریا، محمد بن سلیمان حمرانی
10 - شیخ ابو البرکات، علی بن حسن خوزی