خلاصه ای از اصول کافی

نویسنده : ابی جعفر محمد بن یعقوب کلینی مشهور به شیخ کلینی مترجم : علی اصغر خسروی شبستری

کسی که مؤمنی را از چیزی که نزد او و یا دیگری است و بدان نیاز دارد منع نماید

امام صادق (علیه السلام) فرمود: هر مؤمنی که مؤمن دیگری را از چیزی که نزد او و یا نزد دیگری است و بدان نیاز دارد منع نماید، خداوند او را در روز قیامت با روی سیاه و چشمان کبود در حالی که دو دستش بگردنش بسته باشد بپا می دارد، پس گفته شود اینست آن خائنی که خدا و رسولش را خیانت کرده است. سپس دستور دهند او را به آتش اندازند.
در خبر دیگری فرمود: کسی که خانه ای دارد و مؤمنی برای نشستن در آن نیازمند است و او آنرا از وی دریغ دارد خدای متعال بملائکه خطاب نماید ای فرشتگانم، بنده من به بنده ام از نشستن در خانه دنیا بخل ورزید. قسم بعزت و جلالم که او هرگز در بهشت من ساکن نخواهد شد.

کسی که مؤمنی را بترساند

امام صادق (علیه السلام) فرمود رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرموده: هر کس بمؤمنی چنان نگاه کند که از آن نگاه، آن مؤمن بترسد، خدای متعال در روزی که سایه ای بجز سایه او نیست او را بترساند.
در خبر دیگر فرمود: هر که مؤمنی را از سلطانی بترساند که از ناحیه او باو بدی می رسد و نرسد، جای او در دوزخ است و هر کس مؤمنی را از سلطانی بترساند که از ناحیه او بدی باو می رسد و برسد، پس آن شخص با فرعون و آل فرعون در آتش دوزخند.
و در خبر دیگر فرمود: هر که به نیم کلمه بر ضرر مؤمنی کمک نماید، روز قیامت خدا را ملاقات نماید در حالی که میان دو چشمش نوشته است: از رحمت من ناامید است.

سخن چینی

امام صادق (علیه السلام) از رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) روایت نموده که آن حضرت فرمود: شما را به بدان و شریرترین شما خبر ندهم؟ عرض کردند: چرا یا رسول الله، فرمود:
المشاؤن بالنمیمه، المفرقون بین الاحبه، الباغون للبرآء المعایب.
آنان، روندگان به سخن چینی؛ جدائی افکنان بین دوستان، ستمگران عیب جو برای پاکانند.
خبر دیگری نیز بهمین مضمون آمده از امام باقر (علیه السلام) و امام صادق (علیه السلام) وارد شده است.