خلاصه ای از اصول کافی

نویسنده : ابی جعفر محمد بن یعقوب کلینی مشهور به شیخ کلینی مترجم : علی اصغر خسروی شبستری

خلف وعده

دو خبر در این مورد از امام صادق (علیه السلام) صادر شده به شرح ذیل:
1- هشام بن سالم گفت شنیدم امام صادق (علیه السلام) می فرمود:
عده المؤمن اخاه نذر. لاکفاره له، فمن اخلف فبخلف الله بدأ و لمقته تعرض.
وعده دادن مؤمن ببرادر دینی خود نذری است که کفاره ندارد(35). پس کسی که خلف وعده کند به وعده خلافی در برابر امر پروردگار آغاز کرده و خود را در معرض دشمنی خدا درآورده است و اینست معنی گفتار خداوند:
یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لاتفعلون کبر مقتاً عندالله ان تقولوا ما لاتفعلون:
ای کسانی که ایمان آورده اید چرا آنچه را که عمل نمی کنید می گوئید؟ دشمنی بزرگی است نزد خداوند که بگوئید آنچه را که عمل نمی کنید.
2- فرمود رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرموده:
من کان یؤمن بالله و الیوم الاخر، فلیف اذا وعد:
کسی که ایمان بخدا و روز جزا داشته باشد باید به وعده ای که داده، وفا کند.

کسی که خود را از برادر مؤمنش پنهان دارد

امام صادق (علیه السلام) فرمود: هر آن مؤمنی که میان او و مؤمنی حجاب باشد خدای متعال میان او و بهشت هفتاد هزار دیوار قرار دهد که میان هر دیواری تا دیوار دیگر مسافت هزار سال فاصله باشد.
در خبر دیگر امام باقر (علیه السلام) در پاسخ اباحمزه که در این مورد سئوال نموده بود فرمود: ای اباحمزه هر مسلمانی که پیش مسلمانی برای دیدار او یا برای طلب حاجتی بیاید و او در منزلش باشد و از او اجازه ورود بخواهد و او اجابت نکند، پیوسته در لعنت خدا باشد تا زمانی که بهم برسند...

کسی که برادر دینیش از او کمک بخواهد و او کمک نکند

امام صادق (علیه السلام) فرموده: هر مردی از شیعیان ما پیش یکی از برادران دینی خود بیاید و از او برای حاجتی کمک بخواهد و با توانائی او را یاری نکند خداوند او را مبتلا می فرماید باینکه حاجت دیگری را از دشمنان ما برآورد تا خدا او را بدان عمل روز قیامت شکنجه دهد.