خلاصه ای از اصول کافی

ابی‏جعفر محمد بن یعقوب کلینی مشهور به شیخ کلینی علی اصغر خسروی شبستری

کسی که مسلمانان را بیازارد و خوار شمارد

هشام بن سالم گوید شنیدم که امام صادق (علیه السلام) می فرمود: خدای متعال فرموده است هر کس بنده مؤمن مرا بیازارد باید با من اعلان جنگ دهد، و هر کس بنده مؤمن مرا گرامی دارد باید از غضب من ایمن باشد. و اگر در میان مشرق و مغرب از آفریدگانم بجز یک مؤمن با پیشوای عادلی نباشند، بعبادت آندو از جمیع آنچه در زمین آفریده ام اکتفا می کنم و آسمان های هفتگانه و زمینها بخاطر آندو برپا بمانند و از ایمانشان برای آنها انسی قرار می دهم که نیازمند انس گرفتن بچیز دیگری نباشند.
امام صادق (علیه السلام) در خبر دیگری فرمود: چون روز قیامت شود منادیی ندا کند کجایند روگردانان از اولیاء و دوستانم؟ پس گروهی که چهره هایشان بی گوشت و بشکل اسکلت باشد برخیزند و حاضر شوند. پس گفته شود: اینان اند که مؤمنین را آزردند و رو در روی آنها ایستادند و با آنها مخالفت کردند و بر آنها در دینشان سخت گرفتند. سپس دستور دهند آنان را بجهنم برند.
در خبر دیگر امام صادق (علیه السلام) از رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) روایت کرده که آن حضرت فرمود:
قال الله تبارک و تعالی: من اهان لی ولیاً فقد ارصد لمحاربتی:
خدای تعالی فرموده است: هر کس بیک دوست من توهین نماید بجنگ با من کمین کرده است.
از امام صادق (علیه السلام) - رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود:
خدای متعال فرمود: کسیکه بیک دوست من توهین نماید برای جنگ با من کمین کرده است. بنده ای بمن تقرب نجسته است بچیزی که محبوب تر باشد پیش من از آنچه واجب گردانیده ام بر او. و حقاً که گاهی بنده ای با انجام نوافل بمن تقرب می جوید تا آنکه او را دوست می دارم و چون دوست داشتمش گوش او می شوم که بدان می شنود و چشم او می شوم که بدان می بیند و زبان او می شوم که بدان سخن می گوید و دست او می شوم که بدان از خود دفاع کند. اگر مرا بخواند، اجابت کنم، اگر خواهشی کند عطا کنم و من در هیچ کاری که انجام می دهم تردید ندارم بمانند تردیدی که از مرگ مؤمن دارم زیرا که او از مرگ بدش آید و من ناخوش آیندی او را بد دارم.

کسی که لغزشها و عیوب مؤمنین را جویا شود

امام باقر (علیه السلام) و امام صادق (علیه السلام) فرمودند: نزدیکترین مرحله ای که بنده ای بکفر قدم می گذارد آنگاه است که آن بنده با مردی در راه دین برادری کند سپس خطاها و لغزشهای او را بشمارد تا روزی او را بدان ها سرزنش نماید.
امام صادق (علیه السلام) می فرماید: رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود:
یا معشر من اسلم بلسانه و لم یخلص الایمان الی قلبه لاتذموا المسلمین و لا تتبعوا عوراتهم فانه من تتبع عوراتهم، تتبع الله عوراتهم و من تتبع الله تعالی عوراته یفضحه و لو فی بیته.
ای گروهی که بزبان اسلام آوردید و ایمان خالص به دلهایتان جا نگرفته است، مسلمانان را نکوهش نکنید و عیوب آنان را پی جوئی نکنید زیرا هر کس عیوب مسلمانان را پی جوئی کند، خداوند عیوب او را پی جوئی کند، و کسی را که خداوند عیوبش را پی جوئی کند رسوایش گرداند هر چند در خانه اش باشد.
چند خبر دیگر بهمین مضامین بعبارات دیگر در این مورد بیان شده است.

سرزنش مؤمنان

امام صادق (علیه السلام) فرمود: هر که مؤمنی را سرزنش نماید خداوند در دنیا و آخرت او را سرزنش نماید.
در خبر دیگر فرمود:
من عیر مؤمناً بذنب لم یمت حتی یرکبه:
هر کس مؤمنی را بگناهی سرزنش کند، نمیرد تا آنکه خود همان را مرتکب شود.