خلاصه ای از اصول کافی

نویسنده : ابی جعفر محمد بن یعقوب کلینی مشهور به شیخ کلینی مترجم : علی اصغر خسروی شبستری

در مذمت کسی که مردم برای مصون بودن از شرش پرهیز می کنند

امام صادق (علیه السلام) فرمود: رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: بدترین مردم نزد خدا در روز قیامت کسانی هستند که مردم برای مصون بودن از شر آنها اکرامشان می کنند.
در خبر کوتاه دیگری امام صادق (علیه السلام) فرمود:
من خاف الناس لسانه فهو فی النار.
کسی که مردم از زبان او بترسند جایش در آتش است.

سرکشی و تعدی

از امام صادق (علیه السلام) رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرموده:
ان اعجل الشر عقوبه البغی.
سریع ترین بدیها از نظر عقوبت و کیفر، سرکشی و تعدی است.
در خبر دیگر امام صادق (علیه السلام) فرمود: شیطان به مأموران خود می گوید میان فرزندان آدم حسد و بغی یعنی سرکشی بیاندازید، زیرا این دو در نزد خدا با شرک برابرند.

قساوت و سخت دلی

از علی بن عیسی روایت شده که: خدای متعال در مناجات با موسی ابن عمران (علیه السلام) فرمود: ای موسی، آرزوی خود را در دنیا دراز مدار که دلت سخت می شود و آدم قسی القلب و سخت دل از من دور است.
امام صادق (علیه السلام) از امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) روایت کرده که آن حضرت فرمود: در دل مردم دو خصلت خطور می کند: خصلتی از شیطان و خصلتی از فرشته خصلتی که از ملک و فرشته خطور می کند رقت و فهم است و خصلتی که از شیطان خطور می کند سهو و سخت دلی است.