فهرست کتاب


خلاصه ای از اصول کافی

ابی‏جعفر محمد بن یعقوب کلینی مشهور به شیخ کلینی علی اصغر خسروی شبستری

در مذمت کسی که مردم برای مصون بودن از شرش پرهیز می کنند

امام صادق (علیه السلام) فرمود: رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: بدترین مردم نزد خدا در روز قیامت کسانی هستند که مردم برای مصون بودن از شر آنها اکرامشان می کنند.
در خبر کوتاه دیگری امام صادق (علیه السلام) فرمود:
من خاف الناس لسانه فهو فی النار.
کسی که مردم از زبان او بترسند جایش در آتش است.

سرکشی و تعدی

از امام صادق (علیه السلام) رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرموده:
ان اعجل الشر عقوبه البغی.
سریع ترین بدیها از نظر عقوبت و کیفر، سرکشی و تعدی است.
در خبر دیگر امام صادق (علیه السلام) فرمود: شیطان به مأموران خود می گوید میان فرزندان آدم حسد و بغی یعنی سرکشی بیاندازید، زیرا این دو در نزد خدا با شرک برابرند.

قساوت و سخت دلی

از علی بن عیسی روایت شده که: خدای متعال در مناجات با موسی ابن عمران (علیه السلام) فرمود: ای موسی، آرزوی خود را در دنیا دراز مدار که دلت سخت می شود و آدم قسی القلب و سخت دل از من دور است.
امام صادق (علیه السلام) از امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) روایت کرده که آن حضرت فرمود: در دل مردم دو خصلت خطور می کند: خصلتی از شیطان و خصلتی از فرشته خصلتی که از ملک و فرشته خطور می کند رقت و فهم است و خصلتی که از شیطان خطور می کند سهو و سخت دلی است.