خلاصه ای از اصول کافی

نویسنده : ابی جعفر محمد بن یعقوب کلینی مشهور به شیخ کلینی مترجم : علی اصغر خسروی شبستری

نشانه های دیگر مؤمنین

دیگر از نشانه ها و صفات مؤمنین که از چند روایت دیگر استفاده می شود نکات ذیل است:
از امام صادق (علیه السلام):
- هر کس کار خوب و پسندیده او را شاد نماید و از کارهای زشت بدش آید مؤمن است.
- هرگاه خشمگین شود، خشمش او را از حق بدر نبرد، و هر گاه از امری خشنود شود، آن رضایت و خشنودی او را بباطل نکشاند و هر گاه بر چیزی دست یافت بیش از آنچه حق اوست برنگیرد.
امام سجاد علی بن الحسین (علیه السلام) فرمود: از اخلاق مؤمنین آنست که: در موقع تنگدستی بقدر توانائی انفاق می کنند و در موقع گشایش و وسعت نیز بقدر وسع و توانائی. و با مردم بانصاف رفتار می کنند و در سلام کردن بدانها پیشی می گیرند.
از امام صادق (علیه السلام): مؤمن، دستگیریش نیکو است، کم خرج و کم زحمت است، زندگانیش را خوب می چرخاند، از یک سوراخ دوبار گزیده نمی شود.(23)
حضرت امام رضا (علیه السلام) می فرمود: مؤمن واقعاً مؤمن نباشد مگر اینکه سه خصلت در او جمع شود: یک خصلت از پروردگارش یک خصلت از پیامبرش و یک خصلت از امامش: و اما خصلتی که از پروردگارش باید دارا باشد، راز داری و سر نگهداری است چنانکه خدای تعالی می فرماید:
عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الامن ارتضی من رسول - الجن - (25 - 26):
یعنی دانای غیبت و نهان است واحدی را بر اخبار غیبی مطلع نسازد. مگر رسولی را که بپسندد.
و اما خصلتی که از رسول خدا باید داشته باشد، مدارا و سازش با مردم است. زیرا خدای تعالی پیامبرش را بمدارا کردن با مردم دستور داده و فرموده است:
خذالعفو و امر بالعرف - الاعراف (199)
راه گذشت و مدارا پیش گیر و به نیکی حکم فرما.
و اما خصلتی که باید از امامش اخذ کند، صبر و شکیبائی در سختی ها و فشارهای زندگی است.

مؤمنین حقیقی بسیار کم اند

امام صادق (علیه السلام) می فرمود:
المؤمنه اعز من المؤمن، و المؤمن اعز من الکبریت الاحمر، فمن رای منکم الکبریت الاحمر؟:
زن مؤمنه از مرد مؤمن کمتر است؛ و مرد با ایمان از کبریت احمر که نوعی کیمیاست کمیابتر است، کدامیک از شما کبریت احمر را دیده است؟
در حدیث دیگر امام صادق (علیه السلام) به ابا بصیر فرمود: ای ابابصیر اگر من سه نفر از شماها را مؤمن واقعی می دانستم که گفتار مرا نهان می داشتند روا نمی دانستم که حدیثی را از آنان نهان دارم.

بعضی اموری که مؤمن با آن روبرو می شود

از جمله اموری که مؤمن با آن روبرو می شود، سخنان ناروا و نسبتهای نامناسبی است که مردم بی بندوبار و نادان به مؤمنین می دهند و بدین مناسبت ائمه اطهار (علیهم السلام) طی روایت بسیاری مؤمنین را به تحمل و بردباری در برابر اینگونه نسبتها و سرزنشها توصیه فرموده اند که بعضی از آن روایات بنظر خواننده محترم می رسد.
امام باقر (علیه السلام) در روایتی به عبدالواحد (یکی از شیعیان) فرموده است: ای عبد الواحد، کسی که مؤمن است، هر چه درباره اش بگویند باو ضرر نمی رساند هر چند که بگویند دیوانه است...
امام صادق (علیه السلام) فرمود: سزاوار نیست مؤمنی از ترس و ناراحتی به برادر مؤمنی یا غیر مؤمنی پناه برد. زیرا مؤمن بخاطر ایمانش عزیز است.
در روایت دیگر به فضیل بن یسار در زمانی که به بیماری مبتلا بوده فرمود: ای فضیل، من اکثر اوقات پیش خود می گویم، هیچ مانعی نیست کسی را که خداوند نعمت ایمان باو ارزانی داشته، بر سر کوهی بماند تا مرگش فرا رسد. ای فضیل، مردم به مشرق و مغرب زدند و ما و شیعیان ما براه راست هدایت شدیم.
ای فضیل، اگر مؤمن از مشرق تا مغرب در تصرف او باشد برای او خیر است و اگر تمام اعضایش را هم قطعه قطعه نمایند باز هم برایش خیر است.
ای فضیل، خدای متعال هر چه بر سر مؤمن بیاورد آن چیز برای او خیر است. ای فضیل، اگر دنیا بقدر بال پشه ای نزد خدای متعال ارزش داشت، بدشمن خود از متاع آن شربت آبی نمی داد. آی فضیل، هر کس هم او منحصر بیک هم باشد که آن پیروی از دین حق است؛ خداوند هم او را کفایت کند، و هر کس همش متوجه همه جا باشد خداوند اهمیت ندهد که او در چه پرتگاهی نابود می شود.
امام باقر (علیه السلام) فرمود: خدای متعال بخاطر یک مؤمن از اهل یک شهر و یا یک ده فساد را برطرف می فرماید.
در خبر دیگر فرمود: در هر شهری یا دهی که هفت مؤمن وجود داشته باشد خداوند در آن شهر و یا ده عذاب نازل نمی کند.
از امام صادق (علیه السلام) پرسیدند: هنگامی که بلا نازل می شود، آیا بمؤمنین هم می رسد؟ آن حضرت فرمود: بلی، امام مؤمنین از آن بلا نجات می یابند.