خلاصه ای از اصول کافی

نویسنده : ابی جعفر محمد بن یعقوب کلینی مشهور به شیخ کلینی مترجم : علی اصغر خسروی شبستری

پیامبر اسلام نخستین کسی بود که بربوبیت حق تعالی اقرار کرده

از حضرت امام صادق (علیه السلام) روایت شده که عده ای از قریش از رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) و سلم پرسیدند: بچه چیز بر تمام فرزندان آدم پیشی گرفتی؟ آنحضرت فرمود: من نخستین کسی بودم که به ربوبیت پروردگارم اقرار کردم، همانا خدای تعالی از پیامبران پیمان گرفت و آنها را بر خودشان گواه گرفت و فرمود الست بر بکم؟ فالوابلی: آیا من پروردگار شما نیستم؟ گفتند، بلی، و من نخستین کسی بودم که بلی گفتم.

خداوند شرایع پیامبران اولوالعزم را به خاتم پیامبران محمدو سلم عطا فرمود

در باب شرایع ضمن دو حدیث از حضرت امام صادق (علیه السلام) روایت شده که: خدای تعالی به محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) و سلم شرایع نوح و ابراهیم و موسی و عیسی (ع) را عطا فرموده که اساس همه آنها توحید و اخلاص و ترک بت پرستی و فطرت حنیف - مسلمانی سهل و آسان که بر کناری از گوشه گیری و خانه بدوشی است - هرچیز پاک را در آن حلال و هر ناپاک و پلیدی را حرام نموده است - بارهای سنگین و زنجیرهائی را که بر گردن آنان بود - یعنی تکالیف شاقه را - برداشته، سپس ضمن دستورهای اسلامی؛ نماز و زکوة و روزه و حج - امر بمعروف و نهی از منکر - حلال و حرام - مواریث و حدود و فرائض را بر آنها واجب نمود، و جهاد در راه خدا و وضو را بر آن افزود و آن را بفاتحه الکتاب برتری داد و به آیات آخر سوره بقره و سوره های مفصل(6) و غنیمت را بافی ء(7) برای آنحضرت حلال نمود و با ایجاد هراس در دل کفار او را یاری کرد و تمام زمین را برای او سجده گاه و وسیله طهارت قرارداد (مانند تیمم بر خاک) و او را بر تمام مردم از سفید و سیاه جن و انس برانگیخت و او را حق جزیه گرفتن(8) و حق اسیر نمودن مشرکین و فدیه ای که برای آزار کردن اسیرانشان می داند عطا فرمود. سپس مکلف به تکلیفی شد که هیچیک از پیامبران گذشته به آن مکلف نبودند و خداوند برای او شمشیری بی غلاف از آسمان فرو فرستاد و باو خطاب شد که باید در راه خدا نبرد کنی و بجز خودت را در وهله اول بدان مکلف ندانی.

مقصود از اولوالعزم چیست و پیامبران اولوالعزم کیانند؟

سماعه بن مهران از امام صادق (علیه السلام) پرسید: مقصود از اولوالعزم که در آیه 35 سوره احقاف می فرماید:(9)
فاصبر کما صبر اولوالعزم من الرسل
کیانند؟ امام صادق (علیه السلام) در پاسخ فرمود: آنان پنج تن بودند: نوح ابراهیم موسی عیسی و محمد صلی الله علیه و آله و سلم.
سماعه پرسید: چگونه اولوالعزم شدند؟ آنحضرت فرمود: به این معنی که نوح (علیه السلام) با کتاب و شریعتی برانگیخته شد و پیامبران بعد از وی تا حضرت ابراهیم تابع شریعت او و به روش وی عمل می کردند. حضرت ابراهیم که مبعوث شد. صحف بر او اعطاء گردید، و مأمور به ترک کتاب نوح (علیه السلام) شد ولی نه از راه کفر بدان، و همچنین هر پیامبری که بعد از آنجناب آمد بشریعت و روش و صحف ابراهیم (علیه السلام) عمل می نمود تا زمان موسی (علیه السلام) حضرت موسی (علیه السلام) کتاب تورات آورد و مأمور به تبلیغ شریعت و روش خود و ترک صحف ابراهیم گشت، تا زمانیکه عیسی (علیه السلام) مبعوث شد و کتاب انجیل آورد با عزیمت به ترک شریعت موسی (علیه السلام) و پیامبران بعد از او نیز پیرو آئین و شریعت او بودند تا اینکه محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) و سلم برانگیخته شد و بر آن حضرت قرآن کریم نازل شد و آئین حنیف و شریعت مقدس اسلام را تشریع فرمود، پس حلال او حلال است تا روز قیامت و حرام او حرام است تا روز قیامت اینهایند اولوالعزم از پیامبران.