خلاصه ای از اصول کافی

نویسنده : ابی جعفر محمد بن یعقوب کلینی مشهور به شیخ کلینی مترجم : علی اصغر خسروی شبستری

شرح ملا رفیع گیلانی

شیخ عارف کامل ملا رفیع الدین محمد بن مؤمن جیلانی متوفی 1160 صاحب کتاب الذریعه الی حافظ الشریعه که غیر از الذریعه الی مکارم اخلاق الشریعه راغب اصفهانی است و غیر از الذریعه الی تصانیف الشیعه که مدرک و منبع این شرح است می باشد شرحی بر کافی نوشته است که نسخه ای از آن در مکتبه حجةالاسلام آقای سید علی فانی اصفهانی نزیل نجف است.

شرح ملاهادی مازندرانی

ملامحمد هادی بن ملا محمد صالح مازندرانی متوف در فتنه افاغنه بنابر نقل علامه مجلسی شرحی بر کافی نوشته است.

شرح بختیاری

شیخ یعقوب بن ابراهیم بن جمال بن ابراهیم بختیاری حریری متوفی 1147 شرحی بر کتاب کافی نوشته که نسخه آن در مدرسه بروجردی در نجف است
الذریعه جلد 14 ص 29
و شروح دیگری نیز از متأخرین نوشته شده است تا 16 شرح آنرا اطلاع داریم.