خلاصه ای از اصول کافی

نویسنده : ابی جعفر محمد بن یعقوب کلینی مشهور به شیخ کلینی مترجم : علی اصغر خسروی شبستری

کتاب کافی و شرح و ترجمه های آن

قدیمترین کتاب جامع فقه و حدیث فرقه امامیه که مدار عمل اصحاب اثنی عشریه است کتاب کافی است که اکثر آن عین عبارات اهل بیت عصمت و طهارت است. این کتاب در 4 جلد شامل اصول فروع روضه است و دارای 16199 حدیث می باشد که 5072 حدیث صحیح و 144 حدیث حسن و 1118 حدیث موثق و 302 حدیث قوی و 9085 حدیث ضعیف دارد بسیاری بر این کتاب نفیس شرح و حاشیه نوشته اند که مشهورترین شروح کافی از این قرار است:

شرح مجلسی

علامه مجلسی ملا محمدباقر بن محمدتقی متوفی 1111 شرحی بنام مرآة العقول نوشته چاپ شده.

شرح میرداماد

محقق داماد میرمحمدباقر بن محمدالحسینی استر آبادی شرحی بنام الرواشح السماویه نوشته.
شرح قزوینی شیخ خلیل بن غازی قزوینی متوفی 1089 بنام الشافی بر کافی نوشته است.
شرح اصول کافی ملاصدرا بشرحی که در فهرست مدرسه سپهسالار است. ص 257
شرح اصول کافی ملاصالح نسخه خطی مدرسه سپهسالار ص 259
شرح اصول کافی بحرانی علی بن حسین پلادی بحرانی سال 1219 نسخه مدرسه سپهسالار ص 261