فهرست کتاب


خلاصه ای از اصول کافی

ابی‏جعفر محمد بن یعقوب کلینی مشهور به شیخ کلینی علی اصغر خسروی شبستری

دیباچه کتاب

به قلم ...عمادزاده
بسم الله الرحمن الرحیم
کتابی که از لحاظ خواننده محترم می گذرد ترجمه فصلی از کتاب نفیس کافی کلینی است بنام ایمان و کفر، که ضمن تقدیر از فاضل ارجمند آقای علی اصغر خسروی مترجم برای بیان مطلب ناگزیر از ذکر یک مقدمه کوتاهی می باشیم.
مطالبی که باید از باب مقدمه مانند فیلم زندگی از پیش چشم گذرانید عبارت است از ظهور اسلام تحولات دوران ابلاغ وحی اوضاع آشفته ایجاد سقیفه بنی ساعده دوران حکومت خلفاء راشدین عصر خلافت امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب و امام حسن مجتبی (علیه السلام) حکومت عربی اموی معاویه و یزید و شهادت امام حسین (علیه السلام) سید الشهداء و ایجاد انقلاب فکری و اجتماعی و حکومت آل مروان تا انقراض بنی امیه که تا اوایل قرن دوم هجری شروع می شود؟!

ظهور اسلام

خداوند منان بتصریح آیه 165 / سوره 3 بر بشر منت نهاد و از میان آنان یک شخصیتی را که از آغاز آفرینش اعلام فرموده بود برای ابلاغ دین مقدس اسلام فرستاد و در طول 23 سال دوران نزول وحی و قرآن بیست و دو هزار حکم در ضمن 6666 آیه قرآن بوسیله پیغمبر خاتم النبیین (صلی الله علیه و آله و سلم) بجامعه بشر آموخت و در 71 روز قبل از مردن خود سرود آسمانی انک میت و انهم میتون 32/39 را شنید و در غدیر خم در دامنه کوههای جحفه بشرحی که در کتاب [پیام بزرگ، بزرگ پیامبران ]نوشته ایم در برابر یکصد و بیست هزار نفر خطبه غرائی ایراد فرمود که چند ساعت بطول انجامید و در جهان سخنرانیهای انسانیت از هیچ جهت نظیر ندارد. در این خطبه از مرگ خود خبر داد و جانشین و خلیفه، وزیر و وصی و رهبر و راهنمای خلق و مبین و مفسر قرآن را که بارها به ایما و اشاره مکرر متذکر شده بود، بتصریح و تأکید معرفی فرموده و در منظر و مرآی آن جمعیت قرار دارد تا همه ببینند و بشناسند و اطاعت نمایند.
بنابر نقل طبری ص 208 ج 3 فرموده ان هذا اخی و وصیی و خلیفتی فیکم او من بعدی و سمعواله و اطیعوا کتاب محمد چاپ اول محمد حسین هیکل آنگاه آیه کریمه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دیناً آیه 4 / سوره 5 نازل گردید و اتمام و قبول ابلاغ رسالت و قرآن با ابزار رضایت اعلام شد.
رسول گرامی در این مدت باقیمانده اخباری بسیار از آینده مسلمین داد که از آن جمله است حدیث مشهور و متفق علیه ستفرق امتی علی ثلث و سبعین فرقه کلهم فی النار الا الواحده که با چند عبارت نقل شده است.
از همان لحظه که پیغمبر اسلام جان بجان آفرین تسلیم فرمود اختلاف امت در نوشتن توصیه و مردن و وصایت و محل دفن و ولایت و غیره بشرحی که در سقیفه بنی ساعده نوشته شده اختلافاتی رخ داد و روز افزون گردید بطوریکه قریب پانصد نفر بنقل سید شرف الدین در کتاب الفصول المهمه از بیعت با ابوبکر خودداری نمودند و جنگ رده پیش آمد در نتیجه قرآن و احکام آنچنان که باید و شاید آموخته و عملی نشد (بشرحی که در تاریخ مفصل اسلام نوشته ایم).

قرآن در خلافت ابوبکر

جمعی جاه طلبان بنابر توطئه قبلی که از روز پس از غدیر خم شروع شد پیمان بستند که نگذارند اسلام مسیر خود را که پیغمبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرموده طی کنند و لذا پس از مردن پیغمبر (صلی الله علیه و آله و سلم) سقیفه بنی ساعده را ایجاد کردند و ابوبکر را بصورت جمهوریت حزبی انتخاب نمودند ولی او مواجه با چند دسته و حزب مخالف شد که از آنجمله مسیلمه کذاب طلیحه سجاح تمیمی اسود عنسی علقمه بن علاثه ام رفل سلمی مرتد مدعیان نبوت و مرتدین بودند که جنگ رده بوجود آوردند و ابوبکر با انقلابات عمیقی مواجه شد و بارها گفت اقیلونی اقیلونی و لست بخیر منکم و فیکم ابوالحسن(1)
در این 3 سال حکومت ابوبکر که خودش اهلیت علمی نداشت نتوانست قرآن را آنچنان که شایسته است بیک صورت واحد نشر و تعمیم دهد.