فهرست کتاب


طب النبی و طب الصادق (علیهما السلام)

ابوالعباس مستغفری و محمد خلیلی‏

2 - سیب

امام: فرمود سیب بخورید که حرارت را برطرف می کند و درون را خنک می کند و تب را می برد(48).
و فرمود: اگر مردم می دانستند که سیب چه خواصی دارد، بیماران خود را جز با آن مداوا نمی کردند و آن سریع ترین اثر را در قلب دارد و آن را شاد می کند(49).
و فرمود: به تبدارانتان سیب بدهید که چیزی نافع تر از آن نیست.
این چیزی است که امام در کلمات کوتاه و جامع خود بیان کرده و پزشکان گفته اند سیب نشاط آور و تقویت کننده قلب و دماغ و کبد است و هم خوردن و هم بوئیدن آن مفید است و نیز سیب برای خفقان و تنگی نفس فایده دارد و ضعف دهانه معده را اصلاح می کند و اشتهاآور است و سیب پخته برای سرفه را خوب است و بیماریهای پوستی و بیخوابی را تخفیف می دهد.
می گوییم: هر صد گرم آن 65 واحد ویتامین آ و 15 واحد ویتامین ب و 30 واحد ویتامین ث دارد.

3 - انار

امام صادق (علیه السلام) فرمود: کودکانتان را انار بخورانید که سبب سرعت رشد و جوانی آنها می شود(50)
و فرمود: انار را با پیه آن بخورید که آن معده را دباغی می کند و بر ذهن می افزاید(51).
پزشکان گفته اند: انار خون را تصفیه می کند و خلطآور است و برای کسانی که مزاج گرمک دارند خوب است و تنگی ها را می گشاید و ملین شکم و مقوی کبد و مفید برای یرقان طحال و خفقان قلب و سرفه حاد است. صدا را صاف می کند و در صورت، ایجاد نشاط می کند و بدن را سیراب می سازد و به کرمهای روده مؤثر است.
می گوییم: در سخن امام تأمل کن که فرمود: انار سبب سرعت در جوانی می شود خواهی دید که همه این خواصی که پزشکان گفته اند در این جمله بیان شده است زیرا کودکان به رشد کامل نمی رسند مگر اینکه خونشان صاف شود و خلط بیرون آید و کبد قوی شود و صورت نشاط پیدا کند و بدن سیراب شود. همچنین در سخن امام که فرمود: انار معده را دباغی می کند، تأمل کن خواهی دید که معده وقتی دباغی شود یعنی رطوبت زاید آن که باعث سستی اعصاب معده می شود، خشک گردد، غذا را بهتر هضم می کند و چون غذا خوب هضم شود، خون پاکیزه تولید می کند و چون غذا خوب هضم شود، خون پاکیزه تولید می کند و چون خون پاکیزه شود، تغذیه بهتر می شود و بدن قوی تر می گردد و در بدن نیرویی تولید می شود که در مقابل بیماریها مقاومت می کند. راستی که سخن امام چه سخن جامعی است و مردم آن زمان آن را نمی فهمیدند بلکه علم امروز آگاهانه یا ناآگاهانه آن را درک می کند.

4 - به

امام صادق (علیه السلام) فرمود: به صورت را زیبا و قلب را تقویت می کند(52).
و نیز فرمود هر کس به را ناشتا بخورد، نطفه او سالم و فرزند او زیبا می شود(53).
و نیز فرمود: خوردن به باعث قوت قلب و ذکاوت باطن می شود(54).
این چنین امام صادق به را توصیف می کند و به جان خودم سوگند سخنان پزشکان درباره به که پس از تحقیق علمی و عملی گفته اند، از اینها فراتر نمی رود. پزشکان گفته اند: به چهره را زیبا می کند و مقوی و مفرح قلب و دماغ و معده و برای روح حیوانی و نفسانی نشاطآور است و بسیاری از اعضاء بدن و مثانه را در کارشان کمک می کند و لذا ادرارآور و ملین معده است و درد آن را تسکین می دهد.
می گوییم: هر درصد گرم به دارای 10 واحد ویتامین آ و 8واحد ویتامین ب 1 و 21 واحد ویتامین ث می باشد و مقدار زیادی املاح معدنی مانند آهن و منگنز و کمی کلر دارد.