فهرست کتاب


طب النبی و طب الصادق (علیهما السلام)

ابوالعباس مستغفری و محمد خلیلی‏

5 - بادمجان

پزشکان در فواید آن گفته اند: بادمجان غذایی است که با بیشتر بیماریها سازگار است، مقوی معده و ملین سفتی هاست و اگر با سرکه همراه شود ادرار آور است و پخته آن به و زهره هم سودمند است.
امام صادق (علیه السلام) فرمود:
بادمجان بخورید که برای زهره مفید است و به صفرا زیان نمی رساند(42)
بادمجان بخورید که بیماری را از بین می برد و ضرری در آن نیست(43)
می گوییم بادمجان به بیماری پوستی ضرر دارد و مصلح آن روغن است اگر در آن جوشانده شود.

6 - کدو

پزشکان گفته اند: کدو سرد است و دماغ را مرطوب می کند و رگهای بسته را باز می کند و ادرار آور و ملین معده است به خصوص برای معده کسانی که مزاج گرم دارند سودمند است، همچنین کدو به یرقان و تبهای حاد و بی خوابی مفید است و کسانی که عمر آنها از نیمه گذشته و طبعاً نیرو و فکر آنها تحلیل رفته، باید بیشتر کدو بخورند که برای تجدید قوا و انساج بدن مفید است.
امام صادق (علیه السلام) فرمود: کدو بر عقل و دماغ می افزاید و بر درد قولنج نافع است(44). گفته شد که کدو دارای ویتامین آ می باشد.
این بود شمه ای از خواص گیاهان که به طور اختصار نقل شد.

فوائد میوه ها و سبزیها

علم تأکید می کند که میوه ها و سبزیها تأثیر خاصی در بسیاری از بیماریها دارند از اینرو پزشکان خوردن آن را بخصوص برای بیماران ریوی و مبتلایان به نقرس و مانند آنها توصیه می کنند.
شک نیست که تأثیر میوه ها در جسم بشر مانند سایر غذاهاست یعنی تأثیر آن تابع ترکیب شیمیایی به نسبت ترشی یا شیرینی و داشتن آزوت در آن است و لذا بعضی از آنها هضم کننده و بعضی ملین و بعضی ادرار آور و بعضی مقوی است و تأثیرات و خواص فراوانی دارند.
باید دانست که بهترین چیزی که از نظر بهداشت لازم است و پزشکان بیماران خود را همواره به آن توصیه می کنند، شستن میوه و پاک کردن آن از گرد و خاک و آلودگی های دیگر است. پس اگر انسان میوه را بدون شستن بخورد، در حالی وارد بدن می شود که حامل میکروب است. و میکروب در معده جایگیری می کند و در این هنگام چیزی که از آن فرار می کرد عارض او می شود و میکروب در بدن اثر می گذارد. برای همین است که پزشکان همواره بیماران خود را توصیه می کنند که پیش از خوردن میوه آن را بشویند و از خوردن میوه نشسته پرهیز کنند.
امام صادق (علیه السلام) پیش از آنکه طب، این موضوع را دریابد و پزشکان به آن توجه کنند، آن را مورد تأکید قرار داده است. او می فرماید: هر میوه ای سمی دارد آن را با آب بشویید و در آب فرو ببرید(45).
می گوییم که نظر امام از سم همان میکروبهایی است که در آن وجود دارد و آنها را به سم تشبیه کرده چون مضر است.
اکنون بعضی از میوه ها و سبزیها را برای نمونه ذکر می کنیم چون ذکر آنها در این مختصر نمی گنجد.