فهرست کتاب


طب النبی و طب الصادق (علیهما السلام)

ابوالعباس مستغفری و محمد خلیلی‏

4 - هویج

پزشکان در خواص هویج گفته اند که آن دارای مقدار زیادی قند گیاهی است که زود جذب می شود ولی هضم آن برای کودکان دشوار است. آب آن مفید است و اگر همراه با عسل باشد مقوی باه است، همانگونه که برای امعاء و در تنگی نفس و ناراحتی اعصاب مفید است و به رشد بدن در سن کودکی کمک می کند و ریگها را برطرف می سازد و کرم روده را نابود می کند البته اگر خام خورده شود و همچنین باعث افزایش خون و جریان آن در بدن می شود و جز آنچه گفته شد فوائد دیگری هم دارد که طب امروز آن را کشف کرده و بیماران را به خوردن آن توصیه نموده است.
امام صادق (علیه السلام) در حدیثی فرمود:
هویج امانی از قولنج است و به بواسیر فایده دارد و بر قوه باه کمک می کند و فرمود:(40) خوردن هویج از کلیه ها مواظبت می کند و میل جنسی را افزایش می دهد(41).
می گوییم: هویج دارای ویتامینهای آ - ب - می باشد.

5 - بادمجان

پزشکان در فواید آن گفته اند: بادمجان غذایی است که با بیشتر بیماریها سازگار است، مقوی معده و ملین سفتی هاست و اگر با سرکه همراه شود ادرار آور است و پخته آن به و زهره هم سودمند است.
امام صادق (علیه السلام) فرمود:
بادمجان بخورید که برای زهره مفید است و به صفرا زیان نمی رساند(42)
بادمجان بخورید که بیماری را از بین می برد و ضرری در آن نیست(43)
می گوییم بادمجان به بیماری پوستی ضرر دارد و مصلح آن روغن است اگر در آن جوشانده شود.

6 - کدو

پزشکان گفته اند: کدو سرد است و دماغ را مرطوب می کند و رگهای بسته را باز می کند و ادرار آور و ملین معده است به خصوص برای معده کسانی که مزاج گرم دارند سودمند است، همچنین کدو به یرقان و تبهای حاد و بی خوابی مفید است و کسانی که عمر آنها از نیمه گذشته و طبعاً نیرو و فکر آنها تحلیل رفته، باید بیشتر کدو بخورند که برای تجدید قوا و انساج بدن مفید است.
امام صادق (علیه السلام) فرمود: کدو بر عقل و دماغ می افزاید و بر درد قولنج نافع است(44). گفته شد که کدو دارای ویتامین آ می باشد.
این بود شمه ای از خواص گیاهان که به طور اختصار نقل شد.