فهرست کتاب


طب النبی و طب الصادق (علیهما السلام)

ابوالعباس مستغفری و محمد خلیلی‏

5 - درد شکم و اسهال.

مردی به امام صادق (علیه السلام) گفت: ای فرزند پیامبر دخترم اسهال و درد شکم دارد، فرمود: چرا از برنج و دنبه استفاده نمی کنی؟سپس روش پختن آن را به او یاد داد او همین کار را کرد و دخترش خوب شد.
می گوییم: از نظر طبی معلوم است که برنج معده را قبض می کند برنج را با حلیم آن می پزند و با دنبه ای که ذوب نشده مخلوط می کنند و مفید واقع می شود. البته چربی و به خصوص چربی گوشت اسهال را تشدید می کند ولی اگر دنبه ذوب نشده باشد چنین نیست.

6 - اسهال

عبدالرحمن بن کثیر می گوید: در مدینه مریض شدم و اسهال گرفتم. امام صادق (علیه السلام) به من دستور داد که سویق جاروس(31) را با آب مخلوط کنم و بخورم و من چنین کردم و خوب شدم.

7 - صدای شکم

کسی به نام ذریح از صدای شکم خود پیش آن حضرت شکایت کرد،
امام فرمود: آیا درد هم دارد؟ گفت: آری فرمود: چرا سیاه دانه و عسل استفاده نمی کنی؟ او چنین کرد و خوب شد.
می گوییم: استعمال سیاه دانه با عسل چنین است که سیاه دانه را آرد می کنند و با عسل خوب مخلوط می کنند و سه بار صبح و عصر و شب به اندازه یک فندق می خورند.