فهرست کتاب


طب النبی و طب الصادق (علیهما السلام)

ابوالعباس مستغفری و محمد خلیلی‏

3 - ضعف بینایی

یکی از اصحاب آن حضرت از ضعف بینایی دختر خود به آن حضرت شکایت کرد، پس فرمود: از مر و صبر و کافور به طور مساوی سرمه ای بسازد و او سرمه کند. آن مرد می گوید چنین کردم و منفعت بردم.
ضعف بینایی در سن جوانی از ضعف اعصاب یا کمبود نور حاصل نمی شود بلکه بیشتر از بیماری چشم یا التهاب یا تراخم یا مانند آنهاست و این عوارض بیشتر با صبر و مر بر طرف می گردد البته از کثرت نزله باشد و اگر از التهاب باشد کافور مؤثر است و چون هر سه دارو جمع شود همه آنها را درمان خواهد کرد.

4 - سفیدی چشم

در طب الائمه آمده است که کسی از سفیدی چشم خود شکایت پیش امام صادق (علیه السلام) برد. پس امام دستور داد فلفل سفیدی را به اضافه گل فلفل از هر کدام دو درهم و نشادر صاف یک درهم برگیرد سپس آنها را بکوبد و از آن در هر یک از چشمهایش سه بار سرمه بکشد و ساعتی درنگ کند، این کار سفیدی را از بین می برد و گوشت چشم را پاک می کند و به اذن خدا درد آن ساکت می شود. آنگاه چشمانش را با آب بشوید سپس با سنگ سرمه سرمه بکشد.

5 - درد شکم و اسهال.

مردی به امام صادق (علیه السلام) گفت: ای فرزند پیامبر دخترم اسهال و درد شکم دارد، فرمود: چرا از برنج و دنبه استفاده نمی کنی؟سپس روش پختن آن را به او یاد داد او همین کار را کرد و دخترش خوب شد.
می گوییم: از نظر طبی معلوم است که برنج معده را قبض می کند برنج را با حلیم آن می پزند و با دنبه ای که ذوب نشده مخلوط می کنند و مفید واقع می شود. البته چربی و به خصوص چربی گوشت اسهال را تشدید می کند ولی اگر دنبه ذوب نشده باشد چنین نیست.