فهرست کتاب


طب النبی و طب الصادق (علیهما السلام)

ابوالعباس مستغفری و محمد خلیلی‏

2 - زکام

بعضی از اصحاب امام صادق (علیه السلام) از زکام به آن حضرت شکایت کردند پس فرمود: زکام کاری از کارهای خدا و لشکری از لشکرهای خداست که آن را فرستاده تا بیماری تو را قلع و قمع کند و هر وقت خواستی زکام را از بین ببری یک دانگ سیاه دانه و نیم دانگ کندیس می گیری و آن را آرد می کنی و به بینی خود می کشی که زکام از بین می رود و اگر ممکن باشد که اصلاً آن را معالجه نکنی، چنین کن که در زکام منافع بسیاری است.
می گوییم: زکام عبارت است التهاب پرده مخاطی بینی که از سردی یا انتقال سریع از محل گرم به محل سرد و یا از ضعیف بنیه و یا از سرایت کردن از شخص مبتلا به وجود می آید، نشانه های آن عبارت است از احساس سرما و گرفتگی و ریزش آب از بینی با یک ماده مخاطی و ریزش آب از دو چشم و سرخی آنها و تغییر صدا. مدت زکام سه روز است و علاج آن استراحت در خانه و پوشیده نگهداشتن بدن بخصوص در زمستان و کم کردن خوراک و خوردن مایعات است.
پزشکان، زکام را یک بیماری واگیر دانسته اند ولی اخیراً کشف شده که آن به خودی خود یک بیماری نیست بلکه یک حادثه طبیعی است که برخی از بیماریهای دماغ و ریه و دستگاه تنفسی را از بین می برد و اخلاط و بلغمها را از آن بیرون می کند و منظور امام صادق هم همین است که می فرماید: اگر ممکن باشد آن را معالجه نکن. همچنین امام فرمود:
زکام کاری از کارهای خدا و لشکری از لشکرهای اوست که آن را برای از بین بردن ناراحتی تو فرستاده است. این سخن اشاره می کند که زکام یک حادثه طبیعی و در خدمت بدن انسان و مانند سپاهی است که بر بیمارهای حمله می کند و با ترشح و نزول اشک آن را از دماغ بیرون می کند. پزشکان گفته اند: کسانی که با زکام مبارزه می کنند بیچاره اند چون زکام بدن را از فضولات پاک می کند و اگر زکام معالجه شود، بیماریهای بسیاری را سبب می شود.

3 - ضعف بینایی

یکی از اصحاب آن حضرت از ضعف بینایی دختر خود به آن حضرت شکایت کرد، پس فرمود: از مر و صبر و کافور به طور مساوی سرمه ای بسازد و او سرمه کند. آن مرد می گوید چنین کردم و منفعت بردم.
ضعف بینایی در سن جوانی از ضعف اعصاب یا کمبود نور حاصل نمی شود بلکه بیشتر از بیماری چشم یا التهاب یا تراخم یا مانند آنهاست و این عوارض بیشتر با صبر و مر بر طرف می گردد البته از کثرت نزله باشد و اگر از التهاب باشد کافور مؤثر است و چون هر سه دارو جمع شود همه آنها را درمان خواهد کرد.

4 - سفیدی چشم

در طب الائمه آمده است که کسی از سفیدی چشم خود شکایت پیش امام صادق (علیه السلام) برد. پس امام دستور داد فلفل سفیدی را به اضافه گل فلفل از هر کدام دو درهم و نشادر صاف یک درهم برگیرد سپس آنها را بکوبد و از آن در هر یک از چشمهایش سه بار سرمه بکشد و ساعتی درنگ کند، این کار سفیدی را از بین می برد و گوشت چشم را پاک می کند و به اذن خدا درد آن ساکت می شود. آنگاه چشمانش را با آب بشوید سپس با سنگ سرمه سرمه بکشد.