فهرست کتاب


سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین (ع) جلد دوم (استانداران مصر و بصره)

علی اکبر ذاکری

توصیه های حضرت به محمد و مردم مصر

ای مردم مصر شما اگر توانید (سعی کنید) که گفتارتان عمل شما را تصدیق کند و پنهان شما آشکارتان را و زبانهایتان با دلهایتان مخالفت نکند، پس همان کنید.
خداوند ما و شما را به واسطه هدایت نگهدارد و ما و شما را به راه و حجت وسطی راه برد و از پذیرش گفته های دروغین فرزند هند (معاویه) بر حذر باشید و اندیشه و تأمل کنید.
و بدانید که پیشوای هدایت و پیشوای هلاکت مساوی نیست. وصی پیغمبر و دشمن او برابر نیستند خداوند ما و شما را از کسانی که دوست دارد و از ایشان راضی است قرار دهد.
به تحقیق از رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) شنیدم که فرمود: به راستی من بر امتم از مؤمن و کافر نگران نیستم. زیرا مؤمن را خدا به ایمانش نگهدارد و مشرک را خداوند به شرکش خوار کند (و از شما منع نماید). ولی بر شما نگرانم از هر منافق، در روی زبان آشنا که آنچه می شناسید بگویید و آنچه را قبول ندارید عمل کند.
به تحقیق پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: کسی که کارهای نیکش شادمانش کند و کارهای بدش ناراحتش سازد، او به راستی مؤمن است.
و می فرمود: دو خصلت در منافق فراهم نشود، روش خوب و پسندیده و فهم درست سنت پیغمبر اسلام.
ای محمد بن ابی بکر، بدان که برترین فهم، پارسایی در دین خدا و عمل کردن به فرمان اوست. خداوند ما و تو را بر شکر، ذکر، ادای حق و عمل به فرمانش یاری کند و او شنوای آگاه است.
من تو را به تقوا در امور پنهان و آشکار و در هر حالی که هستی توصیه می کنم. به یقین دنیا جایگاه بلا و نابودی است و آخرت منزلگاه پاداش و بقاست. عمل کن در راه آنچه باقی است و برگرد از آنچه نابود می شود و نصیب خود را از دنیا فراموش مکن. پس اگر تو توانی که بیارایی آنچه را که باقی است، به وسیله آنچه فانی می شود، همان کن. خداوند به ما بصیرت هر چه بینیم و فهم هر چه درک کنیم روزی نماید، تا کوتاهی در آنچه ما را فرمان داده نکنیم و به آنچه ممنوع و نهی شدیم، دست بیازیم. بی شک تو ناچاری که بهره ای از دنیا به دست آوری در عین اینکه به بهره ات از آخرت نیازمندتری.
اگر چنانچه دو کار برایت پیش آمد که یکی مربوط به آخرت و دیگری مربوط به دنیا، کار آخرت را آغاز کن و اگر توانی که رغبت را به کار خیر تقویت و بزرک نمایی و دارای نیت نیک در آن باشی، همان کن، زیرا خداوند به هر بنده به اندازه نیتش عطا کند، هر گاه دوستدار خیر و خیرمندان باشد و اگر چه کار خیر نکند -ان شاء الله همانند کسی باشد که آن را انجام داده است. زیرا رسول خدا در هنگام بازگشت از تبوک فرمود: در مدینه مردمی بودند که از مسیری نرفتید و در وادیی فرود نیامدید، مگر اینکه آنها با شما بودند و تنها مریضی مانع حضور آنها شد می فرمود: آنها نیت (جهاد) را داشتند.
من تو را به هفت خصلت که از جوامع اسلام است، توصیه می کنم:
از خدا بترس و از مردم درباره خدا مترس و (به یقین) بهترین گفته آن است که عمل آن را تأیید کند.
در یک موضوع در حکم مختلف صادر مکن تا اینکه کارت پریشان شود و حق را از بین ببری برای همه رغبت خود آنچه برای خود و خاندانت می خواهی بخواه و برای آنها آنچه برای خود و خاندانت نخواهی و کرامت داری مخواه؛ زیرا این برای حجت واجبتر و برای رعیت و اصلاح آن مناسبتر است.
در گردابها به سوی حق فرو شو و درباره خدا از سرزنش هیچ سرزنش کننده ای مهراس. در هنگام مشورت شخص با تو، او را ناصح و خیرخواه باش.
برای نزدیک و دور مسلمانان نمونه باش.
و امر به معروف و نهی از منکر کن و بدانچه تو را رسد، صبر کن که این از کارهای استوار است.
فی الصوم و الاعتکاف
و علیک بالصوم فان رسول الله، صلی علیه و آله، عکف عاماً فی العشر الاول من شهر رمضان، و عکف فی العام المقبل فی العشر الاوسط من شهر رمضان، فلما کان العام الثالث، رجع من بدر فقضی اعتکافه فنام فرای فی منامه لیلة القدر فی العشر الاواخر، کانه یسجد فی ماء وطین، فلما استیفظ رجع من لیلته و ازواجه و اناس معه من اصحابه. ثم انهم مطروا لیلة ثلاث و عشرین فصلی النبی، صلی الله علیه وآله، حین أصبح فرای فی وجه النبی، صلی الله علیه و آله، الطین فلم یزل یعتکف فی العشر الأواخر من شهر رمضان حتی توفاه الله.
وقال النبی، صلی الله علیه و آله: من صام رمضان ثم صام ستة ایام من شوال فکانما صام السنة(334).
آخر العهد
جعل الله مودتنا فی الدین، و خلتنا و ایاکم حلة المتقین، و أبقی لکم طاعتکم حتی یجعلنا و ایاکم بها اخواناً علی سرر متقابلین. احسنوا یا اهل مصر موازرة محمد امیرکم، واثبتوا علی طاعتکم تردوا حوض نبیکم، صلی الله علیه و آله، أعاننا الله و ایاکم علی ما یرضیه، و السلام علیکم ورحمة الله و برکاته(335).

درباره روزه و اعتکاف

بر تو باد به روزه گرفتن؛ بدرستی که رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) در سالی در دهه اول ماه رمضان معتکف شد و در سال بعد از آن در دهه میانه (دوم) معتکف شد، سال سوم که از جنگ بدر بازگشت، قضای اعتکافش را (در دهه سوم) انجام داد، آنگاه خوابید و شب قدر را در دهه آخر خواب دید، گویا در آب و گل سجده می کرد و چون بیدار شد، همان شب همراه همسران و عده ای از یارانش که با او بودند، برگشت. همراهان در شب بیست و سوم باران دیدند. پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) در بامداد نماز خواند و در چهره پیامبر گل دیده شد. از این رو پیامبر همیشه در دهه آخر ماه رمضان اعتکاف می کرد، تا اینکه وفات یافت.
پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: هر که ماه رمضان و شش روز از ماه شوال را روزه دارد، گویا همه سال را روزه داشته است.

پایان نامه

خداوند دوستی ما را در دین و محبت ما و شما را دوستی پرهیزگاران قرار دهد و طاعت شما را باقی گذارد تا به خاطر آن ما و شما را برادرانی قرار دهد که بر تختها روبه روی هم تکیه زنیم. ای مردم مصر، بخوبی از محمد امیرتان پشتیبانی کنید و در فرمانبری خود پایدار بمانید تا در کنار حوض کوثر به دیدار پیامبر خود نائل شوید.
خداوند ما و شما را بر آنچه موجب خشنودی اوست، یاری کند. والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته.