فهرست کتاب


مراسم عروسی

علی اکبر بابازاده‏

5 - مدیریت اقتصادی

زن و شوهر در اداره خانه باید تدبیر اقتصادی داشته باشند، و قبل از هر چیز کارها و مسؤولیت ها را در بین خود تقسیم کنند، اگر زن وظیفه دارد در درون خانه به شوهرداری و بچه داری و انجام سایر کارهای خانه بپردازد، متقابلاً شوهر و سرپرست خانه نیز موظف است با تلاش کافی نیازهای مادی و معنوی اعضای خانواده را تأمین ساخته، و شخصیت و آبروی خود و اهل بیت خویش را حفظ کند.
چقدر مردان بی غیرت و بی عار که همچون پرده نشینان در خانه می نشینند، و کاری به اداره خانه ندارند، و در نتیجه همسر بی چاره و بدبخت آنان در صف های خرید و تهیه لوازم زندگی دوشادوش مردان و بوالهوسان گرفتار گردیده، و این خود از عوامل انحراف و فساد اخلاقی به شمار می آید؟
مرد اگر سر پرست خانواده است، و زن و فرزندان موظفند حریم او را حفظ کنند، در صورتی است که شوهر با تلاش لازم نیازمندی های افراد تحت تکلف خود را تأمین نماید(332).

6 - مهمان نوازی

زنان و شوهران باید متوجه باشند که انسان ها مانند درختان و گیاهان نیستند که از زمین روئیده باشند، بلکه هر انسانی دارای پدر و مادر و برادر و سایر بستگان و اقوام می باشد، بنابراین هر دختر و پسری که تشکیل خانواده می دهند، موظفند بدون تکلیف خود را برای پذیرائی از میهمانان هر دو خانواده آماده نمایند، و در پذیرائی ها و رفتار و برخورد و معاشرت ها بین فامیل های خود و طرف مقابل تفاوتی نگذارند، و در غیر این صورت گرفتار اختلاف و مشاجره خواهند بود.

7 - بزرگ نکردن اشتباهات

تمام انسان ها و از جمله زنان و شوهران با همدیگر، تشابهات و مشترکاتی دارند، و هم تمایزات و تفاوتها، بنابراین دو انسان زن و شوهر دو دیدگاه و دو تفکر و دو سلیقه دارند، و هرگز نمی توانند در تمام جهات به توافق برسند، و چنانچه در زندگی مشترک خود آنان، اصل تغافل و سپس در مواردی عفو و اغماض حاکم نباشد، بدون تردید زندگی بهشتی، به جهنمی سوزان تبدیل خواهد گشت.
و لذا رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) و حضرت امام صادق (علیه السلام) می فرمایند:
بدترین مردان و زنان کسانی هستند که عفو و اغماض نداشته، و گناه یکدیگر را نبخشند،(333) و روی این جهات بود که انبیاء الهی و از جمله حضرت: ابراهیم، لوط، رسول خدا با زنان ناسازگار سازش کردند، و حضرت امام باقر (علیه السلام) و امام حسن علیهما السلام با همسران بد خلق معاشرت نموده، و راه زندگی و عفو و اغماض را به راهیان راه خود نشان دادند... .
خلاصه مشکلات بزرگ و طلاق و جدائی ها، و کشتار و نزاع دسته جمعی دو خانواده، نخست از چیزهای جزئی شروع می گردد، و یواش و یواش حساستر و غیر قابل حل می گردد، بنابراین مشکلات را بزرگ نکنید، و عیوبات غیر قابل اغماض را به طور دوستانه آنهم در حال محبت و صفا به یکدیگر تذکر دهید.