فهرست کتاب


مراسم عروسی

علی اکبر بابازاده‏

2 - نظام خانواده و حفظ حریم شوهر

کانون خانواده مثل سایر مؤسسات و جوامع و ادارات، نیازمند نظم و مدیریت و سر پرستی است، و تجربه ثابت کرده است که شوهر باید سر پرستی خانواده را به عهده گرفته، و در برابر زحمات و مسؤولیت های وی، متقابلاً مورد احترام باشد و هر خانه ای که به سر پرست خود احترام نگذارد، نظام آنان به هم خورده، و فرزندانشان گرفتار هرج و مرج خواهند شد، زیرا با شکستن حریم رئیس خانواده، تمام احترامات و محبت ها و ملاحظات دیگران نیز شکسته می شود، و مادر بیش از دیگران ضرر می بیند... .
لذا قرآن مجید با یک جمله ظریف می فرماید:
الرجال قوامون علی النساء(327)
: مردان سر پرست و مسؤول خانواده ها هستند.
و رسول خدا می فرمایند:
شوهر سرور خانواده، و زن مدیر داخلی آن است (328)
و حضرت امام صادق (علیه السلام) می فرمایند:
خداوند به رسول خدا سفارش کرد که به فاطمه بگوید: اگر نسبت به حضرت علی (علیه السلام) نافرمانی کنی، و وی را به خشم آوری، من نیز خشمگین می گردم (329)
این حدیث کنایه از اطاعت همسران از شوهران است، و گرنه فاطمه زهرا هرگز مخالفت با علی (علیه السلام) نداشت.

3 - مراعات غیرت شوهر و مصونیت از دیگران

شوهران نسبت به نوامیس خود شدیداً حساس هستند، و کوچکترین انحراف اخلاقی و جنسی زنانشان را تحمل نمی کنند، حتی برخی شوهران بی تقاوت نیز که رگ مردانگی ندارند، در نهایت امر حرکات نابخردانه زنان خود را با کیفرهای خشن پاسخ می گویند.
رسول خدا می فرمایند:
بهترین زنان امت من کسی است که در کنار شوهرش آراسته، ولی نسبت به دیگران نفوذناپذیر باشد، و بالعکس، بدترین زنان زنی است که در برابر شوهر خود خویشتن دار، ولی نسبت به اجانب و نامحرمان خود نمائی کند...(330).
بانوان محترم بدانند که حرکات مرموز آنان سر انجام افشاء می گردد، و آبرو و شخصیت خود و خانواده شان لکه دار می شود، و حوادث تلخ روزگار ئر جراید کم و بیش منعکس می گردد دلیل این ادعا است.

4 - اجتناب از تمجید دیگران

زن و شوهر سعی کنند که از تمجید زنان و شوهران بیگانه خودداری کنند، زیرا این مسأله علاوه بر عوارض نامطلوب دیگر، باعث به وجود آمدن سوء ظن در کانون خانواده می گردد، و صدها معصیت را به بار می آورد، و صفا و گرمی زن و شوهر را ضایع می سازد، و ممکن است سر از جدایی و یا مشاجرات خطرناک در آورد.
اگر خود نمائی زن در برابر بیگانه برای شوهر با غیرت قابل تحمل نیست، بدون تردید عواطف زن در برابر تمایلات شوهرش به بیگانه می شکند، و او دوست ندارد مردش به سوی دیگران کشیده گردد، و دل وی محبت و عشق دیگری را در خود جای دهد. بنابراین سفارش می گردد که برادران گرامی عواطف و احساسات زنان خود را مراعات نموده، نه تنها از تجدید فراش خودداری کنند (موارد استثنائی منظور نیست) بلکه از مطرح کردن چنین مسائلی حتی به صورت شوخی نیز اجتناب فرمایند.
در تاریخ هست که روزی رسول خدا در کنار یارانش نشسته و مشغول صحبت بود، ناگاه زنی با بدن عریان به جمع آنان پیوست و گفت ای پیامبر خدا! من مرتکب زنا گشته ام مرا به کیفر برسان! در این اثنا مردی در رسید، و لباسی را بر روی زن افکند و گفت: ای رسول گرامی این زن من است، و او هیچ خلافی مرتکب نشده، بلکه وی چون مرا با کنیزم مشاهده کرده تحمل ننموده، و به این کیفیت عکس العمل نشان داد پیامبر خدا فرمود: انسان در حال غیرت بالا و پائین را تشخیص نمی دهد (331)
برادران عزیز از این قضیه عبرت گرفته و بدانند که انحراف مرد سر انجام همسرش را نیز به انحراف خواهد کشاند، و تاریخ و تجربه ثاب کرده است که زنان منحرف غالباً خانواده های مردان منحرف می باشند، و جنایت های ناموسی را انتقام از شوهران خود تلقی می کنند