فهرست کتاب


مراسم عروسی

علی اکبر بابازاده‏

احادیث متعه از طریق شیعه

اما احادیث متعه از طریق شیعه به صدها حدیث معتبر می رسد که ما به دنبال احادیث مذکور از طریق اهل سنت اینک به پنج مورد دیگر اشاره می کنیم:
6 - قال علی (علیه السلام): لولا ان عمر نهی عن المتعه ما زنی الا شقی(305)
این حدیث که از هر دو طریق سنی و شیعه نقل شده است علی (علیه السلام) می فرمایند:
اگر عمر ازدواج موقت را ممنوع متعه مقصر دانسته، و به آثار اجتماعی آن اشاره می کند.
7 - عن عمر بن الخطاب: متعتان کانتا علی عهد رسول الله حلالاً و انا انهی عنهما و اعاقب علیهما(306)
این حدیث نیز که در کتب سنت آمده است، خلیفه دوم اعتراف می کند که: دو متعه در زمان پیامبر خدا حلال بوده، من آنها را حرام نموده و مرتکبین را به کیفر می رسانم
8 - عن ابی عبدالله (علیه السلام): یستحب للرجل ان یتزوج المتعه، و ما احب للرجل منکم ان یخرج من الدنیا حتی یتزوج المتعه و لو مره(307)
: امام صادق (علیه السلام) می فرمایند: مستحب است که مردها اقلاً در طول عمر یک بار ازدواج موقت بنمایند.
9 - سئل الباقر علیه السلام عن متعه النساء فقال: احلها الله فی کتابه و علی لسان نبیه (صلی الله علیه و آله و سلم) فهی حلال الی یوم القیمه(308)
: از امام باقر (علیه السلام) در مورد ازدواج موقت سؤال نمودند فرمود: آن، در کتاب خدا و سنت پیامبر حلال معرفی شده، و تا روز قیامت مباح بودن آن به قوت خود باقی است.
10 - علی سائی می گوید:
به حضرت ابوالحسن امام کاظم (علیه السلام) عرض کردم: من در سابق ازدواج موقت می کردم ولی در باطن آن را مکروه می داشتم، لذا در کنار کعبه بین حجر الاسود و مقام ابراهیم نذر کرده و سوگند یاد نمودم که دیگر دور این عمل برنگردم، ولی سپس به مشقت افتاده، و از این سوگند پشیمان شدم، زیرا قدرت ازدواج دائم را ندارم تکلیف من چیست؟
حضرت فرمودند:
عاهدت الله ان لا تطیعه؟! و الله لئن لم تطعه لتعصینه(309)
: آیا سوگند یاد کرده ای که بر خلاف دستور خدا عمل کنی؟ به خدا قسم اگر او را پیروی ننمائی (و در دل از ازدواج موقت متنفر باشی) خدا را معصیت و نافرمانی کرده ای!

نقد و بررسی اجمالی

قابل تذکر است که تحلیل و تفسیر هر یک از این احادیث دهگانه موجب اطاله بحث و خستگی خوانندگان عزیز می گردد، ولی در کل به طور اجمال استفاده می کنیم که مسأله متعد دستور خدا در قرآن مجید بوده، و پیامبر خدا به آن عمل کرده و مورد تأکید قرار داده است، و این سنت الهی تا روز قیامت حلال خواهد بود.
و همچنین استفاده می شود که این امر مقدس و سازنده، پس از رحلت رسول خدا نیز مورد توجه و عمل اصحاب آن حضرت بوده است، تا جایی که در دوران خلافت ابوبکر و عمر کوچکترین مشکلی در میان نبوده است، ولی با کمال تأسف عمر بن خطاب روی هواهای نفسانی(310)و بدون توجه به مضرات اجتماعی آن، با امر خدا و پیامبر به مبارزه برخاسته، و در کنار دهها بدعت گذاری ها(311)این امر الهی را نیز حرام و ممنوع ساخت
مرحوم صاحب جواهر که یکی از علمای کم نظیر عالم اسلام است در این باره می گویند: عمر در اواخر حکومت خود پس از اعتراف به شرعیت ازدواج موقت در بالای منبر آن را حرام ساخت... و طرفدارانش در توجیه این خلاف و بدعت وی گرفتار تناقض گوئی و اختلاف گشته اند و از جمله می گویند:
رسول خدا به عنوان مجتهد این دستور و احکام الهی را تشریع کرده است و مجتهد دیگر عمر نیز می تواند به طریق اجتهاد با وی به مخالفت برخیزد (312)
خوانندگان محترم! این است نتیجه هوای نفس و تعصبات کورکورانه مردان نادان و ابله، که مخالفت با او امر پیامبر خدا را مجاز می دانند، و نعوذ بالله احکام الهی را به اجتهاد پیامبر نسبت داده و مسأله وحی و ارتباط با خدا را به جهت توجیه بدعت های عمر منکر می شوند
مگر خداوند در سوره النجم آیات 3 و 4 نمی فرمایند که: رسول خدا هر چه می گوید از خداست، و هرگز از خود سخنی در مورد احکام و دین ندارد؟! (و ما ینطق عن الهوی. ان هوالا وحی یوحی)
آری دهها آیه قرآن مجید به صراحت شهادت می دهند که این سخن ابلهانه طرفداران بدعت گذاران نا صحیح است، هیچ کس حق قانونگذاری و تشریع احکام الهی را ندارد، حتی خود رسول خدا نیز بدون اجازه الهی سخنی و قانونی از خود ندارد(313).

آیا متعه برای هر کسی جایز است؟

تمام دستورات اسلام و از جمله احکام بر اساس مصالح اجتماعی تشریع گردیده، و مسأله متعه نیز در این راستا می باشد، و سوء استفاده های عیاشان و هوسبازان، ارزش واقعی قانون الهی را نمی کاهد... .
در اعصار گذشته از ازدواج موقت برداشت های نامطلوبی شده، و فرصت طلبان نیز از آن در کامجوئی های شیطانی و شهودی خویش راه به بیراهه رفته اند، و در تاریخ معاصر نیز با کمال تأسف هنوز پس از گذشت چهارده قرن از تشریع آن، اهداف واقعی این امر مقدس برای برخی ها روشن نشده، و گروهی نیز از آن به غلط به سود خود بهره برداری می کنند.
اشخاصی که دارای امکانات فراوان بوده، و در کنار همسر و فرزندانشان زندگی می کنند، و احیاناً مراکز ویژه و فرصت های شکاری در اختیار دارند، هر روز دست به سوی دیگری دراز کرده، و خواهان ازدواج های موقت متعددی می باشند! و تجربه ثابت کرده است که این گونه شهوت طلبان با گذشت زمان شهوت جنسی و حرص درونی شان افزونتر می گردد، و آنان شاهان ساسانی همچون خسرو و پرویزها را تداعی می نمایند...(314).
ازدواج موقت برای تضییع حقوق همسر دائمی آزار او تشریع نگردیده، و کسی از افراد متأهل نمی تواند پیش از تأمین همسرش به سراغ متعه و به اصطلاح ازدواجهای قاچاقی برود... .