فهرست کتاب


مراسم عروسی

علی اکبر بابازاده‏

امیرالمؤمنین و مسأله جنسی نیازمندان

همان طوری که امیرالمؤمنین در تأمین سایر نیازمندی های مردم، و در بسط و گسترش عدالت اجتماعی... آرام نمی نشست، در مورد تزویج و تشکیل خانواده افراد بی بضاعت و بی چاره نیز به وظائف حکومتی خویش عمل نموده، و جوانان مجرد را به خانه و زندگی مشترک امیدوار می ساخت.
امام باقر (علیه السلام) می فرمایند:
زوج امیرالمؤمنین امراه من بنی عبد المطلب و کان یلی امرها...(293).
: حضرت امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) اداره امور زنی از طایفه عبد المطلب را به عهده داشت، و سپس وی را به خانه بخت گسیل نمود... .
این حدیث مسؤولیت آن حضرت را در مورد مسائل مالی و جنسی افراد بی پناه نشان می دهد. و می رساند که سر پرست حکومت اسلامی نمی تواند از کنار نیازمندی های مالی و جنسی اشخاص مستمند بی تفاوت بگذرد. چنانچه در حدیث دیگری امام باقر (علیه السلام) می فرمایند:
قضی امیرالمؤمنین (علیه السلام) فی امراه زنت و شردت ان یربطها امام المسلمین بالزوج کما یربط العبیر الشارد بالعقال(294).
: امیرالمؤمنین (علیه السلام) در مورد حفاظت زن نابکار فرمودند: بر رهبر و پیشوای مسلمان است که از طریق تزویج و شوهر دادن، وی را نگهدارد، چنانچه شتر نافرمان را با زنجیر و بند کردن حفظ می کنند.
قابل توجه است که در این حدیث دو مطلب مهم به چشم می خورد:
نخست: مسؤولیت تمام پیشوایان اسلامی در تزویج افرادی که در بحران جنسی قرار گرفته اند.
دوم: درمان واقعی منحرفان جنسی که چاره اصلی شان ازدواج می باشد.
و به همین نکته حضرت امام صادق (علیه السلام) اشاره نموده و می فرمایند:
ان امیرالمؤمنین (علیه السلام) اتی برجل عبث بذکره فضرب یده حتی احمرت ثم زوجه من بیت المال(295)
: مردی را که در زمان حضرت امیرالمؤمنین (علیه السلام) به عمل کثیف استمناء مرتکب شده بود، به محضر آن حضرت آوردند، آن بزرگوار پس از اجرای حکم الهی تعزیر دستور داد: هزینه ازدواج او را از بیت المال فراهم ساخته، و بدین وسیله وی را متأهل نمودند.
خوانندگان عزیز توجه دارند که مولای متقیان در این رفتار سازنده اش ضمن این که به طور ریشه ای و عملی با گناه مبارزه می کند، و به جای معلول، علت و عامل فساد را می خشکاند، در عین حال با پرداخت هزینه ازدواج از بیت المال مسلمانان، اشعار دارد زمامداران و متصدیان امور در هر عصری این شیوه علوی و اسلامی را سر مشق خود قرار داده، و به جای مبارزه سطحی با معلول گناهان به عوامل اصلی و ریشه ای توجه نمایند... .
از مجموع این مطالب نتیجه می گیریم که: رسول خدا و امیرالمؤمنین هر یک به عنوان رئیس حکومت اسلامی در عصر خود به داد فقرا و مستمندان رسیده، و در چاره جوئی از مسائل جنسی نیز پناهگاه جوانان دردمند بوده اند، و چنانچه هر یک از ائمه اطهار علیهم السلام را در نظر بگیریم، و سیره آنان را در این زمینه مورد تحلیل قرار دهیم، به همان نتیجه خواهیم رسید که پیامبر عالی قدر و علی (علیه السلام) داشته اند، اگر چه سایر حضرات معصومین بعد از امام حسن (علیه السلام) مسؤولیت حکومتی نداشته اند.
در پایان این فصل توجه شما را به یک حدیث از امام صادق (علیه السلام) جلب می کنم:
جوان مجردی در حالی که به شدت در بحران شهوت جنسی قرار داشت در مدینه زندگی می کرد، کنیز بسیار زیبائی نیز در همسایگی او بود، وی از دیدن آن کنیز تحریک می شد، و در عین حال چاره ای نداشت، او درد خود را به امام صادق عرضه داشت، و حضرت ضمن راهنمائی وی دعائی را تعلیم او کرد، و سر انجام با تقدیرات الهی همان کنیز نصیب او شد...(296).
از این حدیث استفاده می کنیم که حضرت امام صادق (علیه السلام) پناهگاه جوانان در مسائل جنسی نیز بوده است.

فصل 19: ازدواج موقت و سوء استفاده از آن

گروه زیادی از مردم در اثر نداشتن امکانات مالی از یک طرف، و مسافرت های طولانی و دوره تحصیل و دانشجوئی از طرف دیگر، دسترسی به ازدواج دائم که بسیار پر مشقت و دارای هزینه های سنگین و مسؤولیت آور گردیده است را ندارند. از سوی سوم زنان و همسرانی که شوهران خویش را از دست داده، و گرفتار پرستاری فرزندان یتیم خود می مباشند، معمولاً شانس ازدواج دائم را از دست داده اند، و بالاخره اشخاص زیادی هستند که در اثر بیماری های گوناگون همسرانشان نمی توانند از آنان بهره مند گردیده، و غریزه جنسی خود را آرام سازند، بنابراین در این موارد، و احیاناً مصادیق دیگر، برای آرامش غریزه پر قدرت جنسی که هر آن انسان را ممکن است به زحمت انداخته و عامل رسوائی ها گردد چه باید کرد؟ آیا استفاده از داروهای مخدر و کشنده معقول است؟ و آیا سزاوار است برای تسکین شهوت، در همچو مواقعی به دنبال هوسرانی گردیده، و عفت عمومی و امنیت نوامیس مردم را به خطر افکند؟
اگر مکتب های مادی، راههای انحراف و بی عفتی و آزادی مطلق جنسی را در این زمینه چاره ساز معرفی می کنند، اسلام آن را خطرناک توصیف نموده، و برای رفع مشکل در این باره ها ازدواج موقت را با شرائطی تجویز نموده است... .

قرآن و ازدواج موقت

قرآن مجید طبق اعترافات مفسرین و دانشمندان شیعه و سنی با صراحت تمام ازدواج موقت را مجاز دانسته و می فرماید:
فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فریضه(297)
: زنانی را که متعه می کنید واجب است مهریه آنان را بپردازید.
خوانندگان عزیز می توانند با مراجعه به تفسیرهای گوناگون شیعی و سنی در ذیل آیه مورد بحث، بحث های جالب و دهها حدیث معتبر در این مورد را ملاحظه فرمایند.
از جمله عید الرحمن بن ابی عبدالله می گوید:
من در مجلسی که امام صادق علیه السلام حضور داشتند نشسته بودم، ناگاه ابو حنیفه سؤال کرد: آیا ازدواج موقت در شرع اسلام جایز است یا نه؟ حضرت امام صادق با تعجب فرمودند:
سبحان الله اما قرأت کتاب الله عز و جل: فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فریضه؟ فقال: و الله کانها آیه لم اقراها قط(298)
: سبحان الله! آیا تو آیه 24 سوره نساء را نخوانده ای که آن را مشروع می داند؟ ابو حنیفه گفت: سوگند به خدا مثل این کار تا به حال این آیه را هرگز ندیده بودم
قابل توجه است که حضرت امام صادق علیه السلام مشروعیت ازدواج موقت را از این آیه به گوش رئیس مذهب حنفیها رسانده، و پدر گرامی اش امام باقر (علیه السلام) نیز آن را تا روز قیامت مباح و حلال می داند(299).