فهرست کتاب


مراسم عروسی

علی اکبر بابازاده‏

عدم تعادل در انزال

در فصل چهاردهم این کتاب اشاره کردیم که اسلام برای کلیه مردها سفارش می کند که نیاز زنان را درک نموده، و هنگام مجامعت با سرعت و عجله آن را به پایان نرسانند، بلکه با انواع شوخی ها و مزاح لازم و تحریکات ویژه، زمینه آمادگی زنان را فراهم ساخته، و رضایت خاطرشان را از نظر جنسی تأمین نمایند... .
در این مورد کارشناسان ویژه، معمولاً عقیده دارند که عمل مجامعت و آمیزش جنسی حداقل باید پانزده دقیقه طول بکشد، زیرا؛ در این مدت، اکثر زنان و مردان با رضایت و خشنودی از همدیگر کنار می کشند، بنابراین، طبیعی ترین مدت برای طول آمیزش جنسی، ربع ساعت است، و اشخاصی که به کندی انزال و یا سرعت انزال و احیاناً به انزال بی رویه و بی مورد گرفتارند، یک نوع بیماری داشته، و جزو افراد ناتوان به حساب می آیند.
در مورد علل این بیماری ها، تمام آحاد مردم، و بیماران مبتلا یکسان نیستند، بلکه ممکن است هر یک از آنان در اثر عوامل خاصی به این روزگار سیاه گرفتار گردند:
برخی از جوانان بی اراده و ضعیفند که بدون آمیزش و مجامعت انزال می کنند و در هنگام ازدواج پیش از رسیدن به عروس، خود را می بازند! و شرمنده حجله گاه می گردند
دانشمندان جنسی عقیده دارند که اینگونه اشخاص دسته گل خود را در جوانی به آب داده، و جلق و فساد و فحشا، آنان را ناتوان ساخته است، و ممکن است این ضعف و ناتوانی از ناراحتی دستگاه عصبی به ویژه اعصاب قلب نیز صورت گرفته باشد.
و کسانی نیز هستند که سرعت انزالشان در ابتدای ازدواجشان، از حرارت بدن و از توانائی جنسی سر چشمه می گیرد، و پس از گذشت یکی دو ماه به حال طبیعی می افتند، و نگرانی و اضطراب در مورد آنان بی مورد است. و چنانچه سرعت انزال در چند ماه اول ازدواج آنان برطرف نشود، در علل آن باید کاوش نمایند.
و گروهی هستند که بر عکس گروه دیگری، به کندی انزال مبتلایند، و ای بسا آنان در اثر عدم علاقه به همسر به چنین حالتی دچار می گردند، زیرا؛ قیافه و زیبائی و آرایش و آراستگی همسر، و محبت و اخلاق وی، در جذب شوهر و تحرک جنسی او تأثیر دارد.
و گاهی کندی انزال در اثر مصرف الکل و مواد مخدر، و زیاده روی در مجامعت و پیمودن راههای انحراف حاصل می گردد، که در کل، ضعف جنسی و ناتوانی جسمی، عامل اساسی آن به شمار می آید، و چنانچه به موقع معالجه نگردد، ممکن است به بیماری همیشگی و ضعف و ناتوانی ابدی کشیده شود.

راه علاج

همان طوری که قبلاً نیز در این فصل اشاره نمودیم، تمام بیماران به ناتوانی جنسی را یکسان معالجه نمی کنند، بلکه عوامل بیماری هر چه باشد، باید شناخته گردد، و سپس به تناسب عامل و انگیزه ناتوانی، درمان متناسب تجویز شود.
اگر عامل بیماری جلق و مواد مخدر و مشروبات الکلی و هرزگی و فساد اخلاقی باشد، هر چه زودتر با اندیشه لازم در عواقب آنها، باید آنها را رها کرد، و خود را باز یافت... .
و چنانچه قیافه و برخورد و اخلاق همسر دخیل باشد، شوهر موظف است، به طور دوستانه آنها را به وی گوشزد نموده، و همسر نیز با واکنش محبت آمیز و آراستگی کامل... از بی مهری و بیماری و از اختلاف و جدائی و گسستن پیوند خانواده جلوگیری کند... و در صورتی که ضعف و ناتوانی و سوء تغذیه عامل ناتوانی جنسی باشد، چنانچه در، راه درمان اختلالات نعوظ بیان گردید، از طریق خوردن غذاها و میوه های هورمون دار مردانه، می توان مشکل اساسی را از میان برداشت... و برای معالجه بیماری سرعت انزال، علاوه بر استفاده از این غذاها، به کارگیری کاپوت در حال آمیزش، شنا کردن در دریا، و آب تنی با آب سرد، و دراز کشیدن روی ماسه های داغ در ساحل دریاها در فصل گرما، و هر گونه تفریح و ورزش در آرامش اعصاب و روان و جلوگیری از سرعت انزال مؤثر است.

مشکلاتی در بیضتین

بیضه های مرد، عامل اصلی جنسی به حساب می آید، و آلت مردانگی بدون آنها کار ساز نیست، و نمی تواند کاری از پیش برده، و طرف مقابل را راضی کند! زیرا: تراوش ها و ترشحات و تولید منی به عهده بیضتین است، و تا آنجا از حالت طبیعی برخوردار نباشند، مشکلات جنسی قابل علاج نیست!
بیضه ها نخست در دو طرف ستون فقرات ظاهر می شوند، و سپس رفته رفته از راه دستگاه مثانه به کیسه زیر آلت می افتند، و به تدریج شروع به فعالیت نموده و رشد می نمایند و به تولید منی می پردازند.
در این میان گاهی اتفاق می افتد که یکی از بیضه ها در دستگاه مثانه و یا در خلاً شکم گیر کرده و در همانجا بماند! و صاحبش را به ناتوانی جنسی گرفتار ساخته، و او را از بیضه دوم محروم نماید!
و لذا در جامعه ما برخی از مردم فاقد بیضه دوم بوده و به صورت تک بیضه با مشکلات جنسی مواجه هستند زیرا: چون کار اصلی بیضه ها تولید منی و ایجاد ترشحات لازم است، اینگونه افراد از جهت تأمین آن در تنگنا قرار گرفته، و به ناتوانی جنسی مبتلا می شوند، و قهراً در آمیزش جنسی نیز بدون مشکل نخواهند بود.
این گونه اشخاص، یک نوع بیماران جنسی به حساب می آیند که در بیضتین خویش مشکلی دارند، و باید تلاش کنند از غذاهای مقوی و هورمون دار استفاده نموده، و در تولید منی و تأمین نیاز جنسی با کمبود شدید مواجه نگردند.
از سوی دیگر باید بدانند که محرومیت از یک بیضه کار آنها را مشکلتر ساخته، و لذا در آمیزش جنسی و مصرف منی به طور محدود حرکت نموده و در هنگام ضرورت وارد عمل شوند... .