فهرست کتاب


مراسم عروسی

علی اکبر بابازاده‏

فصل 16: ناتوانی جنسی و راه درمان

یکی از خواسته های اساسی زن و شوهر در امر ازدواج تأمین نیاز جنسی است، و ناکامی هر یک از آنان در این زمینه مشکلاتی را در کانون خانواده پدید می آورد، که ای بسا ممکن است سر از طلاق و جدائی در آورد
بنابراین هر یک از آحاد مردم باید از آغاز زندگی خویش تلاش کنند، از هر گونه بروز این مسأله خطرناک جلوگیری نموده، و از هجوم عوامل ناتوانی جنسی بگریزند، زیرا: بخش اعظم آن از ناحیه خود افراد سر چشمه می گیرد، که در اثر غفلت و یا انحراف اخلاقی صورت می پذیرد.
ناتوانی های جنسی غالباً به سه قسم تقسیم می گردد:
1 - اختلالات نعوظی
2 - عدم تعادل در انزال.
3 - مشکلاتی در بیضتین.
اینک ما به طور اختصار، و با استفاده از نظرات کارشناسان و دانشمندان صاحب نظر، به انواع ناتوانی ها اشاره نموده، و راههای درمان را ارائه می کنیم:

اختلالات نعوظی

اگر چه زنان نیز در امور جنسی و در مسأله زوجیت به طور استثناء گاهی گرفتار عوارض ناتوانی جنسی می گردند، ولی مشکلات آنان در برابر مردان بسیار کم و غیر قابل توجه است، لذا هدف ما بررسی عوامل آن از سوی مردها می باشد، که نخستین صورت آن در نعوظ تظاهر نموده و اختلالاتی را پدیدار می نماید.
برخی از مردها هنگامی که با همسر و عروس خود روبرو می شوند، آمادگی جنسی پیدا نکرده، و دیرتر از حالت طبیعی سر و سامان می یابند، و همراه با مالش و حرکت های تحریک آمیز، مرد میدان می گردند
و گروهی نیز هر چند به سختی آماده می شوند و یا در آغاز کار، بدون مشکل اعلان آمادگی می نمایند، و لکن با هزار تأسف دیری نمی پاید که شرمنده عروس خانم گردیده، و حالت مردانگی خود را از دست داده، و آلت خدمتگزارشان نیز همچون خودشان، میدان جهاد جنسی را به طرف مقابل واگذار می نماید
و بالاخره کسانی نیز هستند که هر چند فی الجمله نعوظ دارند، ولی کیفیت آن کامل و مطلوب نیست، و حرکتشان همچون خودشان شکسته، و سست و بی حال است، و قهراً چنین وضعیتی موجب رضایت طرف مقابل نخواهد بود، و با گذشت زمان به شکست کامل و همیشگی خواهد پیوست

سر چشمه این ناتوانی ها چیست؟

تردیدی نیست که بخش محدود این گونه افراد، و عوامل ناتوانی آنان، از اضطراب و دلهره، و احیاناً از عدم مصاحبت لازم با همسر و یا کمبود محبت و فقدان جاذبه از سوی همسران اتفاق می افتد، ولی هر چه باشد این عوامل، بسیار نادر بوده و درصد آن ها خیلی کمتر می باشد، بلکه عوامل اصلی چنین ناتوانی ها را باید از استعمال الکل و مواد مخدر و سیگار و ضعف اعصاب و روان و جسم و جان و از همه مهم تر از جلق و استمناء خانمان سوز که دامن اکثر جوان ها را فرا گرفته است جستجو کرد
هنگامی که جوانی از طریق جلق نیروهای جسمی و حیاتی خود را ضایع ساخت، از این طریق ریشه وجودی و سلامتی خویش را به خطر افکنده، و چنین عملی نه تنها مستقیماً در مغز و اعصاب وی اثر سوء می گذارد، و چشم و گوش و سایر اعضاء را ناتوان می سازد، بلکه شخص گرفتار به این عادت اهریمنی را در کنار عروسش نیز با انواع شرمندگی ها مواجه می گرداند... .