فهرست کتاب


مراسم عروسی

علی اکبر بابازاده‏

صیغه عقد دائمی:

اگر عروس و داماد با رضایت خاطر با هم ازدواج کردند، تنها ثبت دفتر ازدواج، و یا رضایت عملی، و یا اظهار رضایت لفظی کافی نیست، بلکه باید صیغه عقد خوانده شود، و کیفیت آن در صورتی که خود عروس و داماد بخوانند، و یا وکیل آنان، فرق می کند... چنانچه مجری صیغه عقد دائمی، خود زن و شوهر باشند چنین آغاز می کنند:
عروس:
انکحتک نفسی علی الصداق المعلوم.
داماد:
قبلت النکاح لنفسی علی الصداق المعلوم.
عروس:
زوجتک نفسی علی الصداق المعین.
داماد:
قبلت التزویج لنفسی علی الصداق المعین.
عروس:
انکحتک و زوجتک نفسی علی الصداق المعلوم.
داماد:
قبلت النکاح و التزویج لنفسی علی الصداق المعلوم.
عروس:
زوجتک نفسی علی المهر المعلوم.
داماد:
قبلت التزویج لنفسی علی المهر المعلوم.
عروس:
زوجتک و انکحتک نفسی باذن ابی علی المهر المعلوم.
داماد:
قبلت التزویج و النکاح لنفسی باذن ابیک علی المهر المعلوم.
خوانندگان عزیز عنایت داشته باشند که جملات صیغه عقد را هم مفصل تر از این می توان اجرا کرد، و هم مختصرتر از آن.
اگر عروس و داماد هر دو یکنفر را برای خواندن صیغه عقد وکیل کنند (بنا به فتوای کسانی که وکالت یکنفر را از جانب عروس و داماد جایز می دانند) او صیغه را بدین قرار می خواند:
انکحت موکلتی لموکلی علی الصداق المعلوم. قبلت النکاح لموکلی علی الصداق المعلوم. انکحت موکلتی من موکلی علی الصداق المعلوم. قبلت النکاح لموکلی علی الصداق المعلوم. زوجت موکلتی لموکلی علی الصداق المعلوم. قبلت التزویج لموکلی علی الصداق المعلوم. زوجت موکلتی من موکلی علی الصداق المعلوم. قبلت التزویج لموکلی علی الصداق المعلوم. زوجت موکلتی بموکلی علی المهر المعلوم. قبلت التزویج لموکلی علی المهر المعلوم. انکحت و زوجت موکلتی لموکلی علی الصداق المعلوم. قبلت النکاح و التزویج لموکلی علی الصداق المعلوم. زوجت و انکحت موکلتی لموکلی باذن ابیها علی الصداق المعلوم. قبلت التزویج و النکاح لموکلی باذن ابیها علی الصداق المعلوم.
و اگر عروس خانم یک نفر را وکیل کند، و آقا داماد نیز شخص دیگر را، وکیل های آنان با خطاب به همدیگر صیغه عقد را بدین طریق می خوانند:
وکیل عروس:
انکحت موکلتی لموکلک علی الصداق المعلوم.
وکیل داماد:
قبلت النکاح لموکلی علی الصداق المعلوم.
وکیل عروس:
انکحت موکلتی من موکلک علی الصداق المعلوم.
وکیل داماد:
قبلت النکاح لموکلی علی الصداق المعلوم.
وکیل عروس:
زوجت موکلتی لموکلک علی الصداق المعین.
وکیل داماد:
قبلت التزویج لموکلی علی الصداق المعین.
وکیل عروس:
زوجت موکلتی من موکلک علی الصداق المعلوم.
وکیل داماد:
قبلت التزویج لموکلی علی الصداق المعلوم.
وکیل عروس:
زوجت موکلتی بموکلک علی الصداق المعین.
وکیل داماد:
قبلت التزویج لموکلی علی الصداق المعین.
وکیل عروس:
انکحت و زوجت موکلتی لموکلک علی المهر المعلوم.
وکیل داماد:
قبلت النکاح و التزویج لموکلی علی المهر المعلوم.
وکیل عروس:
انکحت و زوجت موکلتی لموکلک باذن ابیها علی الصداق المعلوم.
وکیل داماد:
قبلت النکاح و التزویج لموکلی باذن ابیها علی الصداق المعلوم.
بعد از خواندن صیغه عقد، یکی از مجریان دست به دعا بلند کرده، و در مورد عروس و داماد و خانواده آنان و زندگی آینده شان و نسل های پاک برای آن دو دعا می نماید. و از جمله می گوید:
اللهم بارک امرهما، و الف بینهما، و طیب نسلهما، و ارغد عیشهما، و انزل برکاتک علینا و علیهما، اللهم انصر من نصر الدین، و اخذل من خذل المسلمین، اللهم اجعلهما ممن نصر دینک و اهل دینک، و وفقهما لمرضاتک، اللهم اقض حوائجنا و حوائجهما، دنیویه و اخرویه بحق محمد و اله الطاهرین.
و بعد با صلوات و تکبیر جلسه مراسم را به پایان می بریم.

فصل 8: مهریه

پروردگار عالم برای مصالح اجتماع، زنان و مردان را با ویژگی هایی آفریده، و برای هر کدام آنان امتیازاتی موهبت نموده، و مردان را با داشتن قدرت و توان بیشتر، در برابر عفت و خویشتن داری و شرم و حیاء زنان بی قرار و نیازمند ساخته است!
اگر چه طبیتاً زنان در مسائل جنسی نسبت به مردان فوق العاده توانمند می باشند، ولی با برخورداری از شرم و حیاء هرگز خود را ارزان نفروخته، و با زنجیر و قار و عفت، مردان را به تسلیم و تواضع و اسارت و بردگی می کشانند
بر این اساس مردها از آنان خواستگاری نموده، و به رقابت و جنگ و ستیز می پردازند، و برای تسلیم آنان هزینه و نفقه و مهریه که حاکی از مهر و محبت است پرداخت می کنند.
تشریع مهریه در اسلام برای تحقیر زن نیست، بلکه ارزش وجودی او را دربرداشته، و می رساند که زن خود را به رایگان و بدون ارزش در اختیار مرد قرار نمی دهد، و از طریق صداقت عشق و محبت مرد را آزمایش می نماید، و به همین جهت مهریه را در لسان قرآن و حدیث صداق می گویند، که از واژه صدق گرفته شده است.
در قرآن مجید هنگامی که در مورد مهریه ذکری به میان آمده، صحبت از بخشش و نحله می نماید و اضافه می کند که اگر آنان این حق را به شما بذل کردند، با دل خوش و گوارا میل نمائید(118). و بدین وسیله ثابت می کند که: مهریه جنبه تحقیر ندارد، بلکه بخششی است که رمز صداقت عشق مرد را در برداشته، برای ارزش وجودی زن.
و در احادیثی از ائمه اطهار علیهم السلام، با توجه خاص و ظرافت فکری، این حقیقت استفاده می گردد: از امام رضا (علیه السلام) سؤال کردند: چرا مرد به زن مهریه می دهد؟ فرمودند: مرد وظیفه دارد به زن هزینه های زندگی اش را بپردازد، و ازدواج در واقع یک معامله (معنوی) است، و مرد خریدار وصال زن است، و آن بدون بهاء و ثمن امکان ندارد(119).
و حضرت امام صادق (علیه السلام) می فرمایند:
فلسفه مهریه زن این است که، اگر آن نباشد، معمولاً مردها پس از تسکین بحران جنسی خود زن را رها می سازند، و این تشریع صداق برای گرم نگهداشتن رابطه زن و شوهر است(120).
و بالاخره در همین رابطه است که اسلام ازدواج بدون مهریه را تجویز نکرده، و هر کسی موظف است در هنگام تشکیل خانواده، مالی را به مقدار مورد رضایت طرفین پیش کش عروس بنماید، و قرآن مجید و دهها حدیث این حقیقت را تأیید می نماید(121).

ازدواج بدون مهریه

در شرع مقدس اسلام ازدواج بدون مهریه تشریع نگردیده، و کسی که پیش از عروسی و یا بعد از آن مهریه را ندهد، و قصد ندادن داشته باشد، زفافش در لسان روایات اسلامی نامشروع بوده، و حکم زنا را دارد هر چند از نظر ظاهری کیفر زنا شامل او نمی شود، در این مورد توجه شما را به چند حدیث جلب می کنم:
1 - عن حماد بن عثمان عن ابی عبدالله (علیه السلام) قال: من تزوج امراه و لا یجعل فی نفسه ان یعطیها مهرها فهو زنا(122)
: امام صادق (علیه السلام) می فرمایند: کسی که در ازدواج خود قصد پرداختن مهریه را ندارد، عروسی اش در حکم زنا است.
2 - عن ابی عبدالله (علیه السلام): فی الرجل یتزوج المراه و لا یجعل فی نفسه ان یعطیها مهرها فهو زنا(123)
: باز حضرت امام صادق (علیه السلام) می فرمایند: مردی که زنی را به همسری می گیرد، و قصد پرداخت کابین را ندارد، عمل او حکم زنا را دارد.
3 - عن امیرالمؤمنین (علیه السلام) و عن ابی عبدالله (علیه السلام): من تزوج امراه و لم ینو ان یوفیها صداقها فهو عند الله عز و جل زان(124).
در دو حدیث جداگانه از امیرالمؤمنین و فرزند برومندش امام صادق علیهما السلام آمده است که:
هر شخصی در عروسی خویش اراده پرداخت مهریه را ندارد، ازدواج او در پیشگاه خدا زنا محسوب می شود.
4 - عن النبی (صلی الله علیه و آله و سلم): من تزوج امراه بصداق لا یرید ان یودیه جاء یوم القیامه زانیا(125).
: رسول خدا می فرمایند: هر کس زنی را با مهریه بگیرد، ولی در نیت پلیدش قصد پرداخت آن را نداشته باشد، روز رستاخیز در قیافه زنا کاران می آید
5 - قال علی (علیه السلام): من ظلم المراه صداقها الذی استحل به فرجها فقد استباح فرجها زنا
: علی (علیه السلام) می فرمایند: هر کس در مورد پرداخت مهریه به زنش ستم کند، که بوسیله آن زوجیت او مباح گردیده، گرفتار زنا شده است.
این احادیث پنجگانه که نمونه کوچکی از ده ها حدیث معتبر و صحیح السند است می رساند که نکاح بدون مهریه، صحیح و مجاز نبوده، و کسی که در ظاهر از نظر دفتری و مقرراتی به تأمین و پرداخت آن گردن می نهد، ولی در باطن قصد تأدیه ندارد، ازدواج او حکم زنا را دارد