فهرست کتاب


مراسم عروسی

علی اکبر بابازاده‏

احیای حس غیرت:

از جمله عواملی که جوانان را از ارتکاب، به فساد و انحراف اخلاقی باز می دارد حس غیرت است زیرا:
هر که باشد نظرش در پی ناموس کسان - پی ناموس وی افتد نظر بوالهوسان
در حدیث داریم که جوانی به خدمت رسول خدا رسیده و عرض کرد: اجازه می دهید من زنا کنم؟
رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: نزدیک بیا، جوان بلافاصله نزدیک آمده و در برابر پیامبر خدا نشست.
حضرت پیامبر: آیا دوست داری کسی با مادر تو زنا کند؟
جوان: نه، یا رسول الله.
پیامبر خدا: همین طور مردم نیز دوست ندارند کسی با مادرشان چنین کند.
رسول خدا: ای جوان تو علاقه مندی دیگران با دختر تو بر خلاف عفت حرکت کنند؟
جوان: نه، فدایت شوم.
پیامبر: همین گونه دیگران نیز حاضر نیستند کسی با دخترشان چنین کند.
پیامبر: آیا تو راضی می شوی کسی خواهر تو را در آغوش بگیرد؟
جوان: نه ای پیامبر خدا.
جوان به کلی از سؤال خود پشیمان شد، و درخواست دعا کرد، رسول گرامی وی را دعا فرمود، و او از این عمل متنفر گردید(50).
قابل توجه است که رسول خدا از طریق حس غیرت آن جوان را نسبت به این عمل پشیمان ساخت.
حضرت امیرالمؤمنین به این مسأله اشاره نموده، و می فرمایند:
آدم غیور رنا نمی کند، زیرا از عکس العمل کارش و انتقام مردم می ترسد، و می داند که هر کس با دیگران زنا کند، دیگران نیز با محارم وی زنا خواهند کرد(51).
و امام صادق علیه السلام نیز هشدار می دهند که اگر عفیف و پاکدامن بودید، زنان و نوامیستان نیز پاکدامن می مانند، و چنانچه شما به دیگران تجاوز کنید، زنان و محارمتان نیز مورد تجاوز قرار خواهند گرفت(52).
در این زمینه احادیث بسیاری هست که به بخشی از آنها در پاورقی اشاره شد، و چنین نتیجه می گیریم که: جوانان غیور از کوچکترین خلاف عفت می ترسند، و راضی نمی شوند زنان، خواهران، مادران و دختران آنان مورد تجاوز این و آن قرار گیرند، بنابر این خودشان نیز از این گونه تخلفات اخلاقی می ترسند... و تحت تأثیر فرهنگ بی غیرتی غرب و غرب زده ها قرار نمی گیرند.

چرا متأهل ها منحرف می شوند؟

چنانچه بحث شد ازدواج و تشکیل خانواده پناهگاه مشروع غریزه جنسی است، و انسانها با این پیوند مقدس، و انتخاب همسر، خود را از رنجهای فراوان این غریزه پر قدرت نجات داده، و از انحراف اخلاقی و فساد اجتماعی بیمه می نمایند.
در اینجا این سؤال پیش می آید که: اگر ازدواج پناهگاه است، پس چرا گروهی از زنان و مردان متأهل دست از انحراف جنسی نکشیده، و هنوز در منجلاب فساد غوطه ورند؟!
در جواب باید گفت:
انحراف و فساد آنان ممکن است در اثر عوامل زیر باشد:
الف: ناتوانیهای جنسی یکی از زوجین.
ب: تنوع طلبی.
ج: انتقام جویی. (در صورتی که شوهر اهل فساد باشد، و زن دست به خیانت بزند).
د: فقر مالی و عدم تأمین زن از جهت اقتصادی.
ه: عدم تمایل به همسر (بی مهری).
و: اغفال و اجبار از سوی دیگران.
ز: هوسرانی و شهوت طلبی.
این عوامل هفت گانه و احیاناً عوامل دیگری که جنبه جنبی داشته باشد، زنان و شوهران متأهل را در برخی مواقع با فساد اخلاقی و خطرات جنسی مواجه می سازد.

نظر راسل و همفکران او

دانشمند غربی نه تنها این مشکلات اخلاقی و انحراف جنسی را مذموم نمی دانند، بلکه خود دستور می دهند:
تمام زنان و مردان باید در جامعه آزاد باشند، و قیودات خانوادگی و انحصاری آن به شوهر و زن باید از میان برداشته شوند به ویژه شوهران، باید عشق زن خود به بیگانه را محترم به شمارند و مانع روابط عاشقانه آنان نگردند، و همچنین زنان مانع ارتباط شوهران خویش با دیگران نباشند
و در جای دیگر سفارش می کنند:
زنان بی شوهر با تلاش لازم سعی کنند، شوهران دیگران را شکار کنند تا بدین وسیله از محرومیت جنسی نجات یافته و فرزندانی را برای خود فراهم سازند، و به دولت نیز توصیه می کنند: مخارج و هزینه فرزندان بی پدر را به عهده گیرد...(53)