فهرست کتاب


مراسم عروسی

علی اکبر بابازاده‏

اگر شرم و حیاء در جامعه نبود چه باید کرد؟

همان طوری که برای مصونیت از بیماری های واگیر، تزریق واکسن همان بیماری ها ضروری است، اسلام برای مصنویت جنسی در اجتماع مختلط دستور می دهد: با تزریق تقوی و غض بصر می توانید در جامعه های مختلف حضور داشته، و خود را از گرفتاری های آنان حفظ کنید.
قرآن مجید در این زمینه می فرماید:
قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم... و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن و لا یبدین زینتهن...(47).
: به مردان مؤمن بگو: چشم های خود را از نگاه به نامحرمان فرو گیرند، و خود را از انحراف باز دارند، و همچنین به زنان با ایمان برسان: آنان نیز از خیره شدن به نامحرمان اجتناب نموده: و نوامیس خویش را حفظ کرده، و بدن خود را به دیگران نشان ندهند... .
آری چشم پوشی متقابل زن و مرد نامحرم از همدیگر، و مراعات حجاب لازم و غض بصر، جامعه را از انحراف و بدبختی اخلاقی بیمه نموده، ولیکن چشم چرانی ها و خود نمائی ها، و مجالس پارتی و عیاشی، و اختلاط زن و مرد اجنبی در مراکز گوناگون و در صف های طویل که در عصر حاضر گرفتار آن هستیم، نتیجه اش ندامت و پشیمانی است که هر روز صدها حوادث ناگوار از عوارض آن می باشد
حضرت امام سجاد علیه السلام در حقوق جامعه می فرمایند:
و اما حق فرجک فحفظه مما لا یحل لک، و الاستعانه علیه بغض البصر، فانه من اعون الاعوان...(48).
: حق غریزه جنسی بر گردن تو این است که آن را از حرام حفظ کنی، و برای این هدف مقدس از غض بصر و فروگیری چشم استفاده کنی، زیرا این شیوه از بهترین عوامل بازدارنده است.
در این فراز غض بصر و چشم پوشی از خیره شدن به نامحرم از مهمترین عوامل بازدارنده آمده است.
و حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) می فرمایند:
من نظر الی امراه فرفع بصره الی السماء او غمض بصره لم یرتد الیه بصره حتی یزوجه الله من الحور العین(49).
: هر کس نگاهش به زن اجنبی بیفتد و چشمش را به آسمان نموده، و یا بر زمین فرو گیرد، پیش از بهم کردن چشمش خداوند در پاداش وی، او را با حوریان بهشتی تزویج می نماید.
در این احادیث و آیات شریف غض بصر مهمترین درمان غریزه جنسی معرفی شده است.

احیای حس غیرت:

از جمله عواملی که جوانان را از ارتکاب، به فساد و انحراف اخلاقی باز می دارد حس غیرت است زیرا:
هر که باشد نظرش در پی ناموس کسان - پی ناموس وی افتد نظر بوالهوسان
در حدیث داریم که جوانی به خدمت رسول خدا رسیده و عرض کرد: اجازه می دهید من زنا کنم؟
رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: نزدیک بیا، جوان بلافاصله نزدیک آمده و در برابر پیامبر خدا نشست.
حضرت پیامبر: آیا دوست داری کسی با مادر تو زنا کند؟
جوان: نه، یا رسول الله.
پیامبر خدا: همین طور مردم نیز دوست ندارند کسی با مادرشان چنین کند.
رسول خدا: ای جوان تو علاقه مندی دیگران با دختر تو بر خلاف عفت حرکت کنند؟
جوان: نه، فدایت شوم.
پیامبر: همین گونه دیگران نیز حاضر نیستند کسی با دخترشان چنین کند.
پیامبر: آیا تو راضی می شوی کسی خواهر تو را در آغوش بگیرد؟
جوان: نه ای پیامبر خدا.
جوان به کلی از سؤال خود پشیمان شد، و درخواست دعا کرد، رسول گرامی وی را دعا فرمود، و او از این عمل متنفر گردید(50).
قابل توجه است که رسول خدا از طریق حس غیرت آن جوان را نسبت به این عمل پشیمان ساخت.
حضرت امیرالمؤمنین به این مسأله اشاره نموده، و می فرمایند:
آدم غیور رنا نمی کند، زیرا از عکس العمل کارش و انتقام مردم می ترسد، و می داند که هر کس با دیگران زنا کند، دیگران نیز با محارم وی زنا خواهند کرد(51).
و امام صادق علیه السلام نیز هشدار می دهند که اگر عفیف و پاکدامن بودید، زنان و نوامیستان نیز پاکدامن می مانند، و چنانچه شما به دیگران تجاوز کنید، زنان و محارمتان نیز مورد تجاوز قرار خواهند گرفت(52).
در این زمینه احادیث بسیاری هست که به بخشی از آنها در پاورقی اشاره شد، و چنین نتیجه می گیریم که: جوانان غیور از کوچکترین خلاف عفت می ترسند، و راضی نمی شوند زنان، خواهران، مادران و دختران آنان مورد تجاوز این و آن قرار گیرند، بنابر این خودشان نیز از این گونه تخلفات اخلاقی می ترسند... و تحت تأثیر فرهنگ بی غیرتی غرب و غرب زده ها قرار نمی گیرند.

چرا متأهل ها منحرف می شوند؟

چنانچه بحث شد ازدواج و تشکیل خانواده پناهگاه مشروع غریزه جنسی است، و انسانها با این پیوند مقدس، و انتخاب همسر، خود را از رنجهای فراوان این غریزه پر قدرت نجات داده، و از انحراف اخلاقی و فساد اجتماعی بیمه می نمایند.
در اینجا این سؤال پیش می آید که: اگر ازدواج پناهگاه است، پس چرا گروهی از زنان و مردان متأهل دست از انحراف جنسی نکشیده، و هنوز در منجلاب فساد غوطه ورند؟!
در جواب باید گفت:
انحراف و فساد آنان ممکن است در اثر عوامل زیر باشد:
الف: ناتوانیهای جنسی یکی از زوجین.
ب: تنوع طلبی.
ج: انتقام جویی. (در صورتی که شوهر اهل فساد باشد، و زن دست به خیانت بزند).
د: فقر مالی و عدم تأمین زن از جهت اقتصادی.
ه: عدم تمایل به همسر (بی مهری).
و: اغفال و اجبار از سوی دیگران.
ز: هوسرانی و شهوت طلبی.
این عوامل هفت گانه و احیاناً عوامل دیگری که جنبه جنبی داشته باشد، زنان و شوهران متأهل را در برخی مواقع با فساد اخلاقی و خطرات جنسی مواجه می سازد.