فهرست کتاب


مراسم عروسی

علی اکبر بابازاده‏

شرم و حیاء عامل بازداری

یکی از عوامل بازدارنده شهوات جنسی شرم و حیاء است که خود بحث گسترده ای دارد، و زن و شوهر در مسائل زوجیت باید آن را کنار بگذارند، ولی در مسائل خانوادگی و آداب معاشرت موارد مثبت آن را مراعات کنند...(41).
جوانان عزیز می دانند که اگر شرم و حیاء از جامعه برداشته شود، و از سوی دیگر انسان از خالق خود در برابر گناه شرم نداشته باشد، بدون تردید ارتکاب به گناهان و ترویج بی عفتی و فساد، گسترش خواهد یافت.
اگر عبد الرحمن بن ملجم مرادی (لعنه الله علیه) مولای متقیان امیرمؤمنان علی (علیه السلام) را با ضربت مسموم به شهادت رسانید، سرچشمه آن حرکات بی شرمانه وی با قطام دختر اخضر از قبیله بنی تیم الرباب بود، که در اثر عشق بی پروا شهادت آن قلب عالم را به دنبال داشت (42)
و اگر سر مبارک حضرت یحیی پیامبر از تنش جدا گردید، سر منشأ آن بی شرمی و بی عفتی هیرودیس زمامدار دیکتاتور فلسطین با دختر برادرش هرودیا بود، که حضرت یحیی با آنان مبارزه می کرد، و هرودیا همچون قطام شرط کرد: در صورتی با تو موافقت می کنم که سر یحیی را از تن جدا کنی
و هیرو دیس برای رسیدن به وصال دختر برادرش که زیباترین دختر روزگار بود، با تمام بی شرمی و بناحق سر آن پیامبر بزرگ را از تنش جدا کرده، و در میان تشت زرین به دختر برادر که معشوقه اش بود اهداء نمود (43)
آری جامعه در صورتی تأمین ناموسی دارد که شرم و حیا و حجاب و عفت بر آن حاکم بوده، و حتی الامکان زنان و مردان از اختلاط بی رویه دوری گزینند، و در صف های خرید، اتوبوس، ادارات و مجالس مختلف، حتی در مجامع دعا و نیایش و نماز و عبادت نیز به همدیگر خیره نگردیده، و شرم و حیاء را حفظ کنند.
بی جهت نیست که خالق حکیم حیاء و عفت را بر زنان بیشتر سفارش نموده، و این خصیصه را در وجود آنان به مراقبت بیش از مردان قرار داده است! زیرا: تا زنان حجاب و عفت و شرم دارند، زمینه های فساد و انحراف اجتماعی میسر نیست، و یا بسیار نادر است، و لذا در احادیث اسلامی آمده است که حیاء و شرم زنان چندین برابر مردان است، و سعی کنید که آنان این خصیصه را از دست ندهند والا شهوات نفسی و جنسی بر جامعه مسلط می گردد
عن ابی عبدالله (علیه السلام): الحیاء عشره اجزاء تسعه فی النساء و واحد فی الرجال...(44).
حضرت امام صادق علیه السلام می فرمایند:
حیاء ده جزء است، نه قسمت آن در بانوان و فقط یک قسمتش در مردان است.
در دنبال این حدیث آمده است که:
چهار جزء حیاء زنان به ترتیب: در مواقع عادت ماهانه، ازدواج، شب زفاف، هنگام زایمان از بین می رود، ولی پنج جزء آن می ماند، مگر این که دست به خلاف عفت بزند.
ملاحظه می فرمائید که حیاء زنان به جهت مصالح اجتماع نه برابر مردان در این حدیث ذکر شده است.
و در حدیث دیگری امام صادق (علیه السلام) می فرمایند:
ان الله جعل للمرأه صبر عشره رجال فاذا هاجت کانت لها قوه شهوه عشره رجال(45).
: خداوند برای هر زنی صبر و حیاء ده مرد را اعطا کرده است، اما هنگامی که تحریک شد برابر شهوت ده نفر مرد قوت جنسی پیدا می کند.
و بالاخره در حدیث سومی می فرمایند:
فضلت المراه علی الرجل بتسعه و تسعین من اللذه ولکن الله القی علیهن (علیها) الحیاء(46).
این حدیث که هم از رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) و هم از امام صادق (علیه السلام) نقل شده می فرمایند:
زن در برابر مرد از نظر لذت جنسی نود و نه برابر وی می باشد، با این تفاوت که خداوند شرم و حیاء را بر وی مستولی فرموده است (و او نمی تواند به نسبت نیاز خود اظهار نماید....)
از مجموع این سخنان نتیجه می گیریم که شرم و حیاء عامل باز دارنده در مسائل جنسی است، و این ویژگی در زنان به مراتب بیشتر است، و مادامی که این خصیصه در جامعه حکمفرما است، مردم آرامش درونی دارند، و چنانچه حیاء از جامعه رخت بربندد سیه روزی معنوی در اثر سقوط اخلاقی شروع می گردد.

اگر شرم و حیاء در جامعه نبود چه باید کرد؟

همان طوری که برای مصونیت از بیماری های واگیر، تزریق واکسن همان بیماری ها ضروری است، اسلام برای مصنویت جنسی در اجتماع مختلط دستور می دهد: با تزریق تقوی و غض بصر می توانید در جامعه های مختلف حضور داشته، و خود را از گرفتاری های آنان حفظ کنید.
قرآن مجید در این زمینه می فرماید:
قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم... و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن و لا یبدین زینتهن...(47).
: به مردان مؤمن بگو: چشم های خود را از نگاه به نامحرمان فرو گیرند، و خود را از انحراف باز دارند، و همچنین به زنان با ایمان برسان: آنان نیز از خیره شدن به نامحرمان اجتناب نموده: و نوامیس خویش را حفظ کرده، و بدن خود را به دیگران نشان ندهند... .
آری چشم پوشی متقابل زن و مرد نامحرم از همدیگر، و مراعات حجاب لازم و غض بصر، جامعه را از انحراف و بدبختی اخلاقی بیمه نموده، ولیکن چشم چرانی ها و خود نمائی ها، و مجالس پارتی و عیاشی، و اختلاط زن و مرد اجنبی در مراکز گوناگون و در صف های طویل که در عصر حاضر گرفتار آن هستیم، نتیجه اش ندامت و پشیمانی است که هر روز صدها حوادث ناگوار از عوارض آن می باشد
حضرت امام سجاد علیه السلام در حقوق جامعه می فرمایند:
و اما حق فرجک فحفظه مما لا یحل لک، و الاستعانه علیه بغض البصر، فانه من اعون الاعوان...(48).
: حق غریزه جنسی بر گردن تو این است که آن را از حرام حفظ کنی، و برای این هدف مقدس از غض بصر و فروگیری چشم استفاده کنی، زیرا این شیوه از بهترین عوامل بازدارنده است.
در این فراز غض بصر و چشم پوشی از خیره شدن به نامحرم از مهمترین عوامل بازدارنده آمده است.
و حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) می فرمایند:
من نظر الی امراه فرفع بصره الی السماء او غمض بصره لم یرتد الیه بصره حتی یزوجه الله من الحور العین(49).
: هر کس نگاهش به زن اجنبی بیفتد و چشمش را به آسمان نموده، و یا بر زمین فرو گیرد، پیش از بهم کردن چشمش خداوند در پاداش وی، او را با حوریان بهشتی تزویج می نماید.
در این احادیث و آیات شریف غض بصر مهمترین درمان غریزه جنسی معرفی شده است.

احیای حس غیرت:

از جمله عواملی که جوانان را از ارتکاب، به فساد و انحراف اخلاقی باز می دارد حس غیرت است زیرا:
هر که باشد نظرش در پی ناموس کسان - پی ناموس وی افتد نظر بوالهوسان
در حدیث داریم که جوانی به خدمت رسول خدا رسیده و عرض کرد: اجازه می دهید من زنا کنم؟
رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: نزدیک بیا، جوان بلافاصله نزدیک آمده و در برابر پیامبر خدا نشست.
حضرت پیامبر: آیا دوست داری کسی با مادر تو زنا کند؟
جوان: نه، یا رسول الله.
پیامبر خدا: همین طور مردم نیز دوست ندارند کسی با مادرشان چنین کند.
رسول خدا: ای جوان تو علاقه مندی دیگران با دختر تو بر خلاف عفت حرکت کنند؟
جوان: نه، فدایت شوم.
پیامبر: همین گونه دیگران نیز حاضر نیستند کسی با دخترشان چنین کند.
پیامبر: آیا تو راضی می شوی کسی خواهر تو را در آغوش بگیرد؟
جوان: نه ای پیامبر خدا.
جوان به کلی از سؤال خود پشیمان شد، و درخواست دعا کرد، رسول گرامی وی را دعا فرمود، و او از این عمل متنفر گردید(50).
قابل توجه است که رسول خدا از طریق حس غیرت آن جوان را نسبت به این عمل پشیمان ساخت.
حضرت امیرالمؤمنین به این مسأله اشاره نموده، و می فرمایند:
آدم غیور رنا نمی کند، زیرا از عکس العمل کارش و انتقام مردم می ترسد، و می داند که هر کس با دیگران زنا کند، دیگران نیز با محارم وی زنا خواهند کرد(51).
و امام صادق علیه السلام نیز هشدار می دهند که اگر عفیف و پاکدامن بودید، زنان و نوامیستان نیز پاکدامن می مانند، و چنانچه شما به دیگران تجاوز کنید، زنان و محارمتان نیز مورد تجاوز قرار خواهند گرفت(52).
در این زمینه احادیث بسیاری هست که به بخشی از آنها در پاورقی اشاره شد، و چنین نتیجه می گیریم که: جوانان غیور از کوچکترین خلاف عفت می ترسند، و راضی نمی شوند زنان، خواهران، مادران و دختران آنان مورد تجاوز این و آن قرار گیرند، بنابر این خودشان نیز از این گونه تخلفات اخلاقی می ترسند... و تحت تأثیر فرهنگ بی غیرتی غرب و غرب زده ها قرار نمی گیرند.