آثار و برکات نماز

نویسنده : محمد اسماعیل هیئتی برزکی

مقدمه

نویسندگان و گویندگان دینی درباره نماز و مفهوم و فلسفه و هدف و آثار و برکات و احکام آن بگویند و بنویسند(1).
انسان هر عملی را که می خواهد انجام دهد بیشتر دقت می کند که ببیند
آن عمل چه اثری در زندگی او دارد مثلاً تحصیل علم می کند تا معلومات بالاتری کسب کند، مسافرت می کند تا تجربه، تفریح و مقاصدی که دارد بدست آورد و امور دیگر هم همینطور حال در مورد نماز که یکی از اعمال مهم فرد مسلمان است و دستور خداوند متعال است باید در زندگی هم اثری را ببینیم البته چون نماز دستوری الهی است هم در دنیا و هم در آخرت در زندگی و سرنوشت انسان اثراتی دارد که ما سعی کرده ایم در این مجموعه تا آنجا که مقدور بوده است آثاری را برای نماز چه به صورت فردی و چه اجتماعی و چه در دنیا و چه در آخرت از قرآن و روایات و داستانهای اسلامی بیان کنیم. و هدف دیگر از تدوین این مجموعه بیان این مطلب است که جوابی داده باشیم مستند در برابر شبهاتی که بعضی از غیر مسلمین و غیر متدینین به مسلمین دارند که این عملی که شما هر روز به عنوان نماز انجام می دهید چه فایده و اثری در زندگی شما دارد که با مطالعه این مجموعه این شبهه هم برطرف خواهد شد.
در این مجموعه سعی ما بر این بوده که بیشتر از روایات و احادیث برای اثبات مطلب استفاده کنیم با وجود اینکه در بعضی از کتب در مورد نماز صرفاً داستان ذکر شده و خواستیم علاوه بر آن داستانها ببینم آثار و برکات نماز در آیات و روایات به چه بیانی وارد شده؟ این مجموعه را هدیه می کنیم به ارواح طیبه انبیاء الهی و ائمه معصومین (علیهم السلام) معلمین اول نماز و همه علماء و شهداء و ارواح مؤمنین نمازگزار که به جوار رحمت الهی رفته اند. این مجموعه شامل 6 بخش می باشد که در فهرست مطالب به شرح آن پرداخته شده است.
محمد اسماعیل هیئتی
تابستان 1384
قم

بخش اول: آثاری فردی نماز

آثار فردی را در دو فصل آثار دنیوی و آثار اخروی بررسی می کنیم:

فصل اول: آثار دنیوی