فهرست کتاب


فرهنگ زندگی

محمد علی قاسمی‏

هوس رانی

32 - قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): رب شهوه ساعه تورث حزناً طویلاً(635).
رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: چه بسا لحظه ای شهوت رانی، اندوهی طولانی را بدنبال دارد.

حرص و آرزو

33 - قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): یهرم ابن آدم و تشب منه اثنتان: الحرص و الأمل(636).
پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: انسان ها پیر می شوند اما دو ویژگی یعنی حرص و آرزو در آنها جوان می شود.

قهر

34 - قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): ایاک و هجران أخیک فان العمل لا یتقبل مع الهجران(637).
رسول مکرم اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: از هر کردن با برادر دینی خود بپرهیز، زیرا در حال قهر هیچ عملی پذیرفته نمی شود.