فهرست کتاب


فرهنگ زندگی

محمد علی قاسمی‏

مقدمه مؤلف

بسم الله الرحمن الرحیم
بی تردید از ابتدای آفرینش، شخصیتی هم چون پیامبر خاتم حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) نیامده و تا پایان هم نخواهد آمد، او که به فرموده قرآن دارای (خلق عظیم)(1) است، نرم خوی مهربان(2)، دعوت گر به سوی خداوند و چراغ فروزان(3) راه هدایت، دارای بالاترین جایگاه شفاعت در قیامت(4) و بهترین الگو(5) و نیکوترین سرمشق برای بهتر زیستن است.
پیامبر اعظم (صلی الله علیه و آله و سلم) آمد تا انسان را به بلندترین قله کمال رهنمون شود، خود فرمود: انما بعثت لاتمم مکارم اخلاق؛ همانا من مبعوث شدم تا مکارم اخلاق را تکمیل نمایم(6).
مکارم اخلاق همان آیین رفتار درست در زندگی روزانه انسان است که آن حضرت به تناسب رویدادها و مناسبت های مختلف، برای یاران خویش بیان می فرمود.
در سخنان رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) از جزئی ترین مسائل تا عالی ترین دستورات سلوک اخلاقی و عرفانی را می توان یافت، از این رو اگر مسلمانان بخواهند در زندگی مادی و معنوی، فردی و اجتماعی به سعادت دست یابند، نیازمند سخنان گران بهای آن الگوی نیک هستند.
اثر حاضر، مجموعه ای از احادیث رسول گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) است که از منابع معتبر شیعه و اهل سنت فراهم آمده و تلاش شده با ترجمه ی روان و شیوا، در دسترس همگان قرار گیرد.
موضوع بندی سخنان گسترده و پراکنده خاتم رسولان (صلی الله علیه و آله و سلم) در کتاب های مختلف و ابواب متفاوت، امری دشوار و سخت بود، اما با عنایت حضرت حق و لطف و مرحمت آن حضرت آن به سرانجام رسید، تا در هر موضوعی، تصویری جامع و کامل در ذهن خواننده نقش بندد.
عبارت های عربی را اعراب گذاری کردم تا استفاده آن برای عموم آسان تر شود، ابواب و بخش های کتاب را بر اساس کاربردی تر بودن مطالب آن ها، ترتیب دادم، از این رو آداب و دستورات معاشرت را بر بخش های عقاید و دعا مقدم داشتم. در صورت امکان، منابع متعددی را زیرنویس کردم تا امکان دسترسی به منبع حدیثی، راحت تر صورت پذیرد.
امید است تدوین این اثر بتواند، حدیث شناسان را به طور خصوص و مردمان حدیث دوست را به طور عموم، راضی و خرسند سازد و مورد رضایت خداوند و امضای رسول اعظم (صلی الله علیه و آله و سلم) قرار گیرد، اکنون بر خویش لازم می دانم از همه کسانی که مرا در تدوین، ترجمه، موضوع بندی و منبع یابی این اثر، یاری کردند، تشکر و قدردانی نمایم.
از خوانندگان فرزانه انتظار دارم مرا از دعای خیر و ارشادات انتقادی خود بهره مند فرمایند.
محمد علی قاسمی
قم، سال رسول اعظم (صلی الله علیه و آله و سلم) 1385

بخش اول: پیام های اجتماعی

پیام های اجتماعی 1