فهرست کتاب


نکته های آموزنده برای مادران آینده همراه با ورزش های دوره بارداری

مبارکه روحانی راد کارشناس مامایی

مستحبات آمیزش

برخی از مستحبات آمیزش عبارتند از:
1. گفتن: بسم الله الرحمن الرحیم و اغوذ بالله من الشیطان الرجیم و خواندن دعاهایی که در این باب وارد شده است.
2. آمیزش در مکان مستور و پوشیده.
3. وضو گرفتن (برای زن و مرد هر دو) بخصوص اگر زن، باردار باشد.
4. طلب فرزند باتقوا، با برکت، پاکیزه، پسر و سالم از خداوند متعال.
5. ملاعبه با همسر قبل از آمیزش و درنگ داشتن و عجله نکردن برای آمیزش.
6. بول کردن قبل از آمیزش و همچنین بعد از بیرون آمدن منی.

چگونه فرزندی می خواهید؟

اگر فرزند حافظ قرآن می خواهید و به آنچه خدا قسمت کرده راضی باشد،
پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند: در شب های دوشنبه آمیزش کنید(15).
اگر فرزند عالم و دانشمند و یا امیر و یا حکیم می خواهید،
پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند: در شب های پنج شنبه آمیزش کنید(16).
اگر فرزند معروف و مشهور و داشمند می خواهید،
پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند: در بعد از عصر روزهای جمعه آمیزش کنید(17).
اگر فرزند سخنور و خطیب می خواهید،
پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند: در شب های جمعه آمیزش کنید(18).
اگر فرزند نیکوکار می خواهید که از اولیاء و صالحین باشد،
پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) می فرماید: پس از نماز عشای شب جمعه آمیزش کنید(19).
اگر فرزند می خواهید که سلامت دین و دنیا را داشته باشد و تا زمان پیری اش شیطان به او نزدیک نشود و قیم باشد.
پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند: در ظهر روزهای پنج شنبه آمیزش کنید(20).
اگر فرزند می خواهید که مهربان، بخشنده، شهید، زبانش از دروغ و غیبت و تهمت بدور بوده، دهانش خوشبو باشد و خداوند او را با مشرکین عذاب نکند،
پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند: در شب های سه شنبه آمیزش کنید(21).
اگر می خواهید فرزند شما دوستدار خاندان عصمت و طهارت (علیهم السلام) باشد،
امام صادق (علیه السلام) می فرماید: اگر مردی در هنگام آمیزش با همسرش نام خدا را یاد نکند (22) فرزندی از او به دنیا خواهد آمد که شیطان در هنگام آمیزش شریک او بوده است. و این را از داشتن محبت یا کینه فرزند نسبت به ما (خاندان عصمت و طهارت) می توان شناخت.(23)
اگر فرزند زیبا و خوش اخلاق می خواهید،
پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) می فرماید: به زنان بار دارد به بخورانید.(24)
اگر می خواهید فرزندتان به شما شبیه باشد.
امام حسن مجتبی (علیه السلام) می فرماید: اگر در هنگام آمیزش و انعقاد نطفه دل آرام، جرایان خون به صورت طبیعی و بدن خالی از اضطراب باشد، بچه به پدر و مادرش شبیه خواهد بود.(25)

چگونه فرزندی نمی خواهید؟

اگر فرزند نابینا نمی خواهید،
امام صداق (علیه السلام) می فرمایند: در هنگام آمیزش به عورت زن نگاه نکنید(26).
اگر فرزند لال و گنگ نمی خواهید،
پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند: در هنگام آمیزش حرف نزنید(27).
اگر فرزند چشم چپ نمی خواهید،
پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند: بعد از ظهرها آمیزش نکنید(28).
اگر فرزند معلول (چهار انگشتی و یا شش انگشتی) نمی خواهید،
پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند: در شب عید قربان آمیزش نکنید(29).
اگر فرزند جذامی یا پیس نمی خواهید،
پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند: در هنگام حیض زن با او آمیزش نکنید(30).
اگر فرزند دیوانه نمی خواهید،
پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند: اگر مرد در خواب محتلم شد و از او منی خارج گشت، چنانچه قبل از غسل (برای احتلام) با همسر خویش آمیزش کند و فرزند دیوانه ای از او به دنیا آمد، غیز از خودش کس دیگری را نکوهش ننماید(31).
اگر فرزند دیوانه و جزامی و کم عقل نمی خواهید،
پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند: در شب اول ماه و شب وسط ماه و شب آخر ماه قمری آمیزش نکنید(32).
اگر فرزند دیوانه و فرومایه و شبیه به زنان (زن صفت) نمی خواهید،
پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند: با یاد و خیال خواهر زن خود با همسرتان آمیزش نکنید(33).
اگر نمی خواهید فرزند شما یاور ستمکاران باشد و هلاکت مردم به دست او صورت نگیرد،
پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند: در دو روز آخر ماه قمری با همسر خویش آمیزش نکنید(34).
اگر نمی خواهید فرزند شما در فسق و فجور بین مردم باشد،
امام محمد باقر (علیه السلام) می فرمایند: بپرهیزید از این که آمیزش کنی در حالی که بچه ای آنجا باشد که بتواند آن حالت را بازگو کند...(35).
اگر فرزندی نمی خواهید که رابطه نامشروع با دیگران داشته باشد،
امام صادق (علیه السلام) می فرمایند: در هنگام آمیزش، بچه ای در اتاق نباشد(36).
اگر فرزند خونخوار نمی خواهید،
پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند بین اذان و اقامه آمیزش نکنید(37).
اگر فرزند اسراف کار و آواره نمی خواهید،
پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند: در شبی که قصد دارید فردای آن به مسافرت بروید آمیزش نکنید(38).
اگر فرزند فقیر نمی خواهید،
پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند: در مقابل خورشید و آفتاب و پرتو آن آمیزش نکنید(39).
اگر فرزند بدیمن و زشت رو نمی خواهید که در صورتش لکه سیاهی باشد،
پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند: در شب نیمه شعبان آمیزش نکنید(40).
اگر فرزند ساحری که دنیا را بر آخرت برگزیده باشد نمی خواهید،
پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند: در اول شب آمیزش نکنید(41).
اگر فرزند منافق و ریاکار و بدعتگزار نمی خواهید،
پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند: در هنگامی که سفر سه روزه پیش دارید آمیزش نکنید(42).
اگر فرزند جلاد و قاتل و کاهن نمی خواهید،
پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند: در زیر درخت های میوه دار آمیزش نکنید(43).
اگر فرزند شرور نمی خواهید،
پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند: در شب عید فطر آمیزش نکنید(44).
اگر فرزندی نمی خواهید که خودش را خیس کند و بیش از اندازه ادرار نماید،
پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند: در حال ایستاده آمیزش نکنید(45).
اگر نمی خواهید فرزندتان سقط شود،
امام هادی (علیه السلام) می فرمایند: در دو، سه روز آخر ماه آمیزش نکنید(46).
اگر نفرین خدا و فرشتگان و مردم را نمی خواهید،
پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند: رو به قبله آمیزش نکنید(47).
اگر نمی خواهید بین شما و همسرتان دشمنی باشد و زندگیتان به طلاق کشیده شود،
پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند: بعد از آمیزش، هر دو با یک پارچه، خود را تمیز نکنید (بلکه هر کدام پارچه ای جداگانه برای تمیز کردن داشته باشید.(48)
اگر نمی خواهید دچار فقر و تنگدستی شوید،
پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند: در حال جنابت چیزی نخورید(49)

...................) Anotates (.................
1) در حالات رسول اکرم (ص) آورده اند که ایشان هنگام راه رفتن به گونه ای حرکت می کردند که گویی در یک سرپایینی در حال حرکتند. یعنی همیشه با سینه ای جلو داده، شکمی تو و عضلات سرین (کفل) منقبض، حرکت می کردند.
2) کف لگن:
کف لگن یک تکیه گاه عضلانی نازک برای محتویات داخل شکم از جمله متانه، رحم و روده ها می باشد. هرچه فشار داخل شکم بیشتر شود، فشار بر عضلات کف لگن نیز بیشتر می شود. هنگام سرفه کردن، خندیدن، بلند کردن اجسام سنگین یا زور زدن هنگام دفع این لایه عضلانی نازک فشار زیادی را متحمل می شود. هنگام بارداری وزن جنین تا حدود زیادی بر این لایه سوار شده و فشار مضاعفی را بر آن وارد می کند. (ش - 78)
با گذشت سالها کف لگن و اعضاء تحت حمایت آن جابجا می شوند و عضلات کف لگن نیز مانند فنر تختخواب به مرور در اثر فشار مداوم نرمتر شده و خاصیت نگهدارندگی خود را از دست می دهد و شل می شود. ما در این حالت فنرهای تخت را کشیده و محکم می کنیم یا یک ردیف تخت سرتاسر آن قرار می دهیم. اما عضلات کف لگن را می توان بدون تعویض یا کشیدن با ورزش مداوم و انجام صحیح کارها ترمیم کرد و به حالت اولیه اش برگرداند یا اصلاً از رخداد آن پیشگیری کرد. عدم تقویت عضلات کف لگن موجب عوارضی همچون نشت ادرار هنگام سرفه، عطسه، بلند کردن اجسام و... افتادگی رحم، افتادگی متانه و... می شود.
برای اینکه عضلات کف لگن را بهتر بشناسید و ورزشهای مربوط را صحیح تر انجام دهید دو آزمایش زیرا را انجام دهید.
1 - تلاش کنید جریان ادرار را هنگام خروج قطع نمایید.
2 - یک پوشک خیالی را در حالی که از میان کشاله ها در حال خارج شدن است محکم نگه دارید.
در دو حالت فوق عضلات کف لگن فعال می شوند.
3) درباره یکی از فقهای مشهور مرحوم سیدرضی یا سید مرتضی نقل شده که فرموده بود در سنین جوانی که درس فقه می رفتم احساس می کردم که مطالب استاد را قبلاً نیز شنیده ام. روزی موضوع را با پدر خود در میان گذاشتم. ایشان پس از مدتی فکر، سر خود را بلند کرده و گفتند: حقیقت این است که وقتی تو نوزاد بودی من مجلس درسی داشتم و برای عده ای درس می گفتم و در همان اتاق گهواره تو قرار داشت و مطالب درس فقه ما در حالت بیداری یا خواب به گوش تو می خورده و در مغز تو وارد می شده و اکنون احساس می کنی که در بایگانی حافظه ات سخنانی شبیه آنچه که اکنون استادت برایت می گوید موجود است.
4) وسائل الشیعه، ج 15، ص 136.
5) مکارم الاخلاق، ص 192.
6) تحریر الوسیله، ج 2، ص 310،م 2.
7) تحریر الوسیله، ج 2، ص 310،م 2.
8) تحریر الوسیله، ج 2، ص 310،م 2.
9) تحریر الوسیله، ج 2، ص 310،م 4.
10) تحریر الوسیله، ج 2، ص 310،م 2.
11) تحریر الوسیله، ج 2، ص 311،م 9.
12) تحریر الوسیله، ج 2، ص 311،م 9.
13) تحریر الوسیله، ج 2، ص 311،م 2.
14) چه مسجدش آباد و چه خراب باشد. چه کسی در آن نماز بخواند و چه نخواند.
15) وسائل شیعه، ج 14، ص 190، ح 1.
16) وسائل شیعه، ج 14، ص 190، ح 1.
17) وسائل شیعه، ج 14، ص 190، ح 1.
18) وسائل شیعه، ج 14، ص 190، ح 1.
19) وسائل شیعه، ج 14، ص 190، ح 1.
20) وسائل شیعه، ج 14، ص 190، ح 1.
21) وسائل شیعه، ج 14، ص 190، ح 1.
22) مانند گفتن بسم الله الرحمن الرحیم.
23) وسائل شیعه، ج 14، ص 97، ح 6.
24) مکارم الاخلاق، ب 7، ف 10، ص 172.
25) بحارالانوار، ج 6، ص 359، ح 48 / علل الشرایع.
26) وسائل شیعه، ج 14، ص 85، ح 3.
27) وسائل شیعه، ج 14، ص 86، ح 7.
28) وسائل شیعه، ج 14، ص 187، ح 1.
29) وسائل شیعه، ج 14، ص 187، ح 1.
30) بحارالانوار، ج 103، ص 283، ح 3.
31) وسائل شیعه، ج 14، ص 99، ح 1.
32) وسائل شیعه، ج 14، ص 91، ح 5.
33) بحارالانوار، ج 103، ح 1/ علل الشرایع.
34) بحارالانوار، ج 103، ص 282، ح 1/ علل الشرایع.
35) وسائل شیعه، ج 14، ص 90، ح 2.
36) وسائل شیعه، ج 14، ص 94، ح 1.
37) وسائل شیعه، ج 14، ص 187، ح 1.
38) وسائل شیعه، ج 14، ص 188، ح 1 و 2.
39) وسائل شیعه، ج 14، ص 187، ح 1.
40) وسائل شیعه، ج 14، ص 187، ح 1.
41) وسائل شیعه، ج 14، ص 187، ح 1.
42) وسائل شیعه، ج 14، ص 188، ح 1.
43) وسائل شیعه، ج 14، ص 187، ح 1.
44) وسائل شیعه، ج 14، ص 187، ح 1.
45) وسائل شیعه، ج 14، ص 188، ح 1.
46) وسائل شیعه، ج 14، ص 90، ح 1.
47) وسائل شیعه، ج 14، ص 98، ح 1.
48) وسائل شیعه، ج 14، ص 188، ح 1.
49) بحارالانوار، ج 103، ص 284، ح 5 / امالی الصدوق.