فهرست کتاب


نکته های آموزنده برای مادران آینده همراه با ورزش های دوره بارداری

مبارکه روحانی راد کارشناس مامایی

پنج چیز بر جنب حرام است

اول: رساندن جایی از بدن به خط قرآن یا به اسم خدا و سایر اسامی و صفت مختص خدا و اسامی مبارکه پیامبران و امامان (علیهم السلام)، که به احتیاط واجب حکم اسم خدا را دارد.
دوم: رفتن در مسجد الحرام و مسجد پیغمبر (صلی الله علیه و آله و سلم) اگر چه از یک در داخل و در دیگر خارج شود.
سوم: توقف در مساجد دیگر(14)، ولی اگر از یک در داخل و از در دیگر خارج شود، یا برای برداشتن چیزی برود مانعی ندارد و احتیاط واجب آن است که در حرم امامان هم توقف نکند و احتیاط بیشتر آن است که در آنها اصلاً وارد نشود. همچنین احتیاط آن است که رواق های آنها هم به داخل حرم مطهر ملحق شود.
چهارم: گذاشتن چیزی در مسجد (چه از خارج مسجد باشد و چه در حال عبور از آن.)
پنجم: خواندن سوره ای از قرآن که سجده واجب دارد و آن چهار سوره است.
1. سوره سی و دوم قرآن (الم تنزیل)
2. سوره چهل و یکم (حم سجده)
3. سوره پنجاه و سوم (والنجم)
4. سوره نود و ششم (اقراء)

کارهای مکروه در حال جنابت

نه چیز بر جنب مکروه است و آنها عبارتند از:
1. خوردن و آشامیدن ولی اگر وضوی کامل بگیرد، کراهتش به طور کامل برداشته می شود و چنانچه مضمضه کند و صورت و دستها را بشوید کراهتش تخفیف داده شده، کمتر می گردد و در صورتی که فقط دست ها را شستشو دهد مقدار کمتری از کراهتش را بر می دارد.
2. خواندن بیشتر از هفت آیه از سوره هایی که سجده واجب ندارند و چنانچه بیشتر از هفت آیه خواند، کراهتش بیشتر می شود.
3. رساندن جایی از بدن به جلد و ورق و حاشیه و فاصله بین خطهای قرآن.
4. همراه داشتن قرآن.
5. آویختن قرآن به خود.
6. خوابیدن، ولی اگر وضو بگیرد یا به واسطه نداشتن آب، بدل از وضو یا غسل تیمم کند مکروه نیست، گرچه تیمم بدل از غسل بهتر است.
7. خضاب و رنگ کردن به حنا و مانند آن.
8. مالیدن روغن به بدن.
9. جماع کردن بعد از آن محتلم شده، یعنی در خواب منی از او بیرون آمده است.

مستحبات آمیزش

برخی از مستحبات آمیزش عبارتند از:
1. گفتن: بسم الله الرحمن الرحیم و اغوذ بالله من الشیطان الرجیم و خواندن دعاهایی که در این باب وارد شده است.
2. آمیزش در مکان مستور و پوشیده.
3. وضو گرفتن (برای زن و مرد هر دو) بخصوص اگر زن، باردار باشد.
4. طلب فرزند باتقوا، با برکت، پاکیزه، پسر و سالم از خداوند متعال.
5. ملاعبه با همسر قبل از آمیزش و درنگ داشتن و عجله نکردن برای آمیزش.
6. بول کردن قبل از آمیزش و همچنین بعد از بیرون آمدن منی.