فهرست کتاب


نکته های آموزنده برای مادران آینده همراه با ورزش های دوره بارداری

مبارکه روحانی راد کارشناس مامایی

اسلام و تولد کودک

والدین گرامی، بخشی که پیش روی شماست پیرامون حقوق و مسؤولیتهایی است که شما نسبت به فرزند دلبندتان دارید. و این حقوق را دین مبین اسلام با نگرش به همه جهات آن برای پدر و مادر قرار داده است. امیدواریم که بتوانید این حقوق و مسؤولیتها را به بهترین شکل به انجام رسانید. این مطالب از کتاب تحریرالوسیله حضرت امام خمینی (ره) گرفته شده است.
در صورتی که برای نوزاد ضرر نداشته باشد مستحب است در هنگام ولادت او را غسل دهند(6).
کام کودک را با آب فرت و تربت سید الشهداء (علیه السلام) بگشایید(7).
در گوش راست کودک اذان و در گوش چپ او اقامه گفته شود(8).
مستحب است شیر دادن بچه با شیر مادرش باشد زیرا شیر مادر با برکت تر از شیر دیگران است(9).
نامگذاری کودک با نامهای نیکو از حقوق فرزند بر پدر است و بهترین نامها هر نامی است که عبودیت و بندگی خدا جل شأنه را شامل شود و بعد از آن نامهای پیامبران و امامان (علیهم السلام) می باشد که بهترین آنها نام محمد است. بلکه اگر دارای چهار فرزند است کراهت دارد که نام یکی از آنان محمد نباشد(10).
از مستحبات مؤکد، عقیقه و قربانی کردن برای نوزاد دختر و پسر است و مستحب است برای نوزاد پسر، حیوان نر و برای دختر، حیوان ماده عقیق کرد. مستحب است که عقیقه را در روز هفتم انجام دهند(11).
مستحب است که در روز هفتم موهای سر کودک را بتراشند هم وزن آن طلا و نقره صدقه بدهند(12).
ختنه پسر واجب است و مستحب است که در روز هفتم انجام پذیرد و می توان آن را به تأخیر انداخت(13).

ضمیمه

توضیحی کوتاه

آنچه در این بخش می خوانید مسائلی است که دانستن آن برای هر زن و شوهر مسلمان لازم و ضروری است چرا که دانستن این احکام در تولد فرزند سالم نقش مؤثری دارد و یکی از اهداف اصلی این کتاب نیز آموزش نکته هایی ضروری و مفید برای تولد فرزندی سالم و بانشاط است.
اگر چه بودن این مسائل در این کتاب با این عنوان کمی عجیب به نظر می رسد اما دلیل اهمیت این مسائل در پیشگیری از بسیاری نقائص جسمی و روحی نسل آینده، (که بعضی از این نقائص به عینه در زایشگاه مشاهده شد دارد) ذکر آنها را لازم دانستم.
لازم به تذکر است که این احکام عیناً از تحریرالوسیله حضرت امام خمینی (ره) گرفته شده است.