فهرست کتاب


نکته های آموزنده برای مادران آینده همراه با ورزش های دوره بارداری

مبارکه روحانی راد کارشناس مامایی

ورزشهای بعد از زایمان

عقل سالم در بدن سالم است
حال دیگر همه چیز تمام شده است، خوب یا بد، سخت یا ساده، تلخ یا شیرین این دوره را پشت سر گذاشته اید. خسته نباشید. باری بس سنگین اما عزیز را بر زمین گذاشته اید و بارهای فراوان دیگر را بر دوش خسته اتان گرفته اید. بار مسؤولیت مادر بدون، همسر بودن و مسؤولیت دیگر یک زن موفق بودن را به عهده گرفته اید. حال برای این همه کار و مسؤولیت، جسمی سالم و روحی شاداب لازم است. برای داشتن جسمی سالم باید ورزش کرد، همچنین برای داشتن روحی قوی و شاداب نیز باید ورزش کرد چرا که عقل سالم در بدن سالم است.
می پرسید از چه زمانی باید ورزش را شروع کرد؟ از همین حالا. یعنی درست بعد از زایمان! یک ساعت بعد از زایمان بهترین و مؤثرترین زمان برای شروع ورزش می باشد، سعی کنید این کار، در تمام طول زندگی تان ادامه یابد. در این بخش ورزشها را به صورت روز شمار برایتان آورده ایم تا کاملاً مشخص باشد. اگر سعی کنید تمام این حرکات را به دقت انجام دهید مطمئن باشید که از بسیاری عوارض بارداری، زایمان و شیردهی در امان خواهید بود.

(1) ورزشهای بعداز زایمان طبیعی

ورزشهای روز اول و دوم

در هر مرحله این چند حرکت را پشت هم انجام دهید. البته به تعدادی که موجب احساس خستگی نشود.
1 - 5 بار نفس عمیق بکشید. به پشت بخوابید. هنگم بازدم عضلات شکم را سفت بگیرید. سعی کنید تمام نفستان را از سینه خالی کنید، تا آنجا که احساس کنید هیچ هوایی داخل سینه اتان باقی نمانده است.
2 - ورزشهای مچ پا (خم کردن، کشیدن و چرخاندان مچ پا) را در هر دفعه حداقل 10 بار انجام دهید. (ش - 79 و 80)
3 - دستها را به حالت کشیده از طرفین بالا بیاورید و روی سرتان به هم برسانید. این حرکت را 5 بار تکرار کنید. پاها را کشیده نگه دارید. (ش - 81)