فهرست کتاب


نکته های آموزنده برای مادران آینده همراه با ورزش های دوره بارداری

مبارکه روحانی راد کارشناس مامایی

کارهای نادرست هنگام خوابیدن

1 - هرگز به صورت ناگهانی از حالت خوابیده به وضعیت نشسته در نیایید، مانند چاقوی ضامن داری که ضامنش آزاد شده باشد.
2 - برای غلتیدن سعی کنید ابتدا به حالت نشسته در آییده و سپس به پهلو بغلتید. (ش - 19)
3 - هرگز به روی شکم نخوابید. (ش - 20)
4 - در هنگام خوابیدن از گذاشتن پاها در سطح مرتفع و یا گذاشتن زیرپایی، در حالی که زانوها در وضعیت گشیده قرار دارند خودداری کنید. (ش - 21)
5 - سعی کنید در موقع خوابیدن از قرار دادن دستها در بالای سر خودداری کنید. بهتر است آنها را در پهلو قرار دهید. (ش - 22)
6 - بهتر است بر روی تخت چوبی یا زمین بخوابید و در صورتی که تخت شما فنری است تخته ای زیر تشک قرار دهید. در صورت امکان از تشکهای فنری و شل استفاده نکیند. تشک باید صاف و محکم باشد.

روش صحیح بلند شدن از رختخواب

- برای بلند شدن از رختخواب، ابتدا چند نفس عمیق بکشید. بدنتان را چند بار کش و قوس بدهید تا آماده برخاستن شوید.
- حال هر دو زانو را خم کنید به یک طرف بیاورید. (ش - 23)
- سپس با تکیه بر دستها، از جا بلند شده و به حالت نشسته در آیید. (ش - 24 و 25)
- پاها را از تخت آویزان کنید و آهسته بر روی پاها بایستید.

چگونه کارهای روزانه را درست انجام دهیم؟

همه ما در طول روز کارهای زیادی را در خانه، اداره و بازار انجام می دهیم. اتو می کنیم، ظرف می شوییم، رانندگی می کنیم و... برای انجام هر کدام از این کارها هم روش صحیح وجود دارد هم روش ناصحیح. با شناخت روش صحیح و انجام دادن کارها به آن صورت می توان از خستگی های مضاعف و بعضاً عوارض ناخواسته دیگر جلوگیری کرد. در این بخش سعی ما بر آن است که صحیح ترین روش برای کارهایی که انجام می دهیم را خدمت شما را ارائه نماییم.
هنگام استفاده از جاروبرقی یا کف شوی، حالت حمله به خود بگیرید. یعنی یک پا به جلو و پای دیگر عقب. تا عضلات پشت شما تحت کشش قرار نگیرد. (ش - 26)
هر از چند گاهی هنگام کار در پشت میز، سر را به روی دستها بگذارید و کمی در این حالت به خود استراحت دهید. (ش - 27)
هنگام ایستادن پشت میز اتو یا تمیز کردن اثاثیه و مبلمان منزل، به صورت نوبتی پاها را بر روی یک چهار پایه کوتاه یا سکو قرار دهید تا از ابتلا به کمردرد، در اثر ایستادن جلوگیری کنید. (ش - 28)
در غیر این صورت با پاهای جدا از هم بدن را به جلو و عقب حرکت دهید تا یک حرکت ورزشی انجام داده باشید.
به روش صحیح برداشتن و گذاشتن اجسام در اجاق گاز، کابینت، کشوی لباس و... در شکلهای زیر توجه کنید. (ش - 29 - 30)
برای شستن سطوح داخلی وان، ظروف بزرگ و... حالت نیمه نشسته به خود بگیرید و برای کار در داخل آن کنارش زانو بزنید. (ش - 31)
هنگام کار بر روی سطوح بلند، باسن خود را روی چهار پایه ای بلند تکیه دهید. (ش - 32)
برای مرتب کردن تخت، کنار تخت زانو بزنید. هیچ گاه خم نشوید. (ش - 33)
برای کار در سطوح بلند از یک چهارپایه محکم و مناسب استفاده کنید که تعادلتان کاملاً حفظ شود. (ش - 34)
برای برداشتن یا گذاشتن وسائل در سطوح بلند که در دسترس کامل شما نیست از یک چارپایه کوچک استفاده کنید. (ش - 35)
همیشه وسیله کار را روبه روی خود قرار داده و روی محور پاهایتان بچرخید و از چرخانیدن بدن به یک طرف اجتناب کنید. (ش - 36)
در وضعیت نیمه دراز کشیده باسن خود را جلوتر از بقیه تنه نکشید و به بدن قوز ندهید. (ش - 37 الف)
برای حمایت از ستون فقرات خود، از بالش استفاده کنید. (ش - 37 ب)
دسته وسایل چرخداری که با دست می رانید باید بلند و نزدیک بدن شما باشد. (ش - 38)
بدون خم کردن زانوها روی میز خم نشوید. (ش - 39)
برای انجام کارهایی مانند تایپ، کاملاً به صندلی پشت داده و دستگاه را در سطحی قرار دهید که ساعد و بازویتان یک زاویه قائمه را تشکیل دهد. (ش - 40)
هر بار که از جلوی آینه رد می شوید طرز ایستادن و حالت بدن را وارسی و اصلاح کنید.
در صورتی که کودک دیگری در منزل دارید برای بغل کردن او، ابتدا بنشینید یا زانویتان را خم کنید و سپس او را بغل کنید. در غیر این صورت او را تشویق کنید که از پله یا چهارپایه ای بالا رفته و آنگاه او را بغل کنید. (ش - 41)
از تکیه دادن کودک بر گودی دو طرف کمر خودداری کنید. (ش - 42)