فهرست کتاب


نکته های آموزنده برای مادران آینده همراه با ورزش های دوره بارداری

مبارکه روحانی راد کارشناس مامایی

دوره شیرین بارداری را شیرین تر کنیم

برای دوره شیرین بارداری حرفها و مطالب فراوانی در کتابهای مختلف با موضوعات بسیار متفاوت آورده شده که از جنبه های مختلف این دوره را مورد توجه قرار داده اند. گاه دیده می شود که در کتابی با موضوع تغذیه در مورد این دوره نکته ای آورده شده و در کتابی با موضوع ورزشی نکته ای دیگر، یا در یک مقاله ارتوپدی مطلبی مهم و قابل توجه مربوط به این دوره ذکر می شود و یا اینکه در یک کتاب روان شناسی یادآوری شده که در دوره بارداری چه ها باید کرد و چگونه رفتار نمود.
مدت نسبتاً طولانی است که نکته های جالب و مهم مربوط به دوران بارداری را از کتابها، مجله ها و مقالات علمی مختلف گردآوری نموده ام و اکنون حاصل آن یادداشتها را به صورت خلاصه و ساده خدمت شما خواننده گرامی عرضه می دارم.
در این فصل بیشتر سعی ما بر آن بوده که مطالب کاربردی ذکر شود؛ در نتیجه بسیاری از مطالب تئوری در این میان حذف گردید. گفتنی های مربوط به دوره بارداری آنقدر گسترده است و هر روز نکته های جدیدتر کشف می گردد که مطمئناً بسیاری از مطالب جای خواهد ماند.
مطالب این فصل شامل؛ روش های درست انجام دادن کارهای روزانه، ورزش های مربوط به دروه بارداری و نکته هایی مهم و خواندنی پیرامون این دوره می باشد.

نکته های باریکتر از مو

در این قسمت نکته هایی پیرامون روش درست انجام دادن کارها خدمت شما ارائه می شود. در ابتدا شاید اینگونه به نظر برسد که انجام دادن بعضی از این دستورات غیر ممکن، مشکل و یا خنده دار باشد. اما توصیه می کنم برای یک بار هم که شده این روش ها را امتحان کنید و نتیجه آن را در خود ببینید و با تکرار زیاد آن مطمئناً به نتایج بیشتر و عمیق تری دست خواهید یافت. روشن است که اگر خواستار سلامتی خود باشید هرگز آنها را نه تنها در دوران بارداری بلکه بعد از آن نیز ترک نخواهید کرد. و به دیگران نیز انجام آن را توصیه خواهید نمود. پس به این نکته های باریکتر از مو توجه فرمایید.

روش نشستن صحیح

1 - برای نشستن بر روی صندلی، دقت کنید که صندلی شما پشت و رانهای شما را حمایت کند. یعنی پشتی آن حداقل تا نزدیک گردن شما و کف آن تا زیر زانو قرار گیرد. (ش - 1)
2 - هنگام نشستن به خوبی عقب بنشینید. (ش - 1)
3 - بر لبه صندلی هم ندهید. (ش - 2)
4 - برای کار و مطالعه در پشت میز صاف نشسته و قوز نکنید. (ش - 3)
5 - ارتفاع صندلی باید به گونه ای باشد که پاها بر کف زمین قرار گرفته و زانوها کمی بالاتر از رانها قرار گیرد (ش - 4)
6 - اگر نکته بالا قابل اجرا نباشد چهار پایه ای کوچک را نیز پاها برای بلند کردن مختصر قرار دهید. (ش - 4)
7 - هرگز در یک وضعیت ثابت به مدت طولانی نشینید. پس از مدتی نشستن بلند شده و قدری قدم بزنید و مجدداً بنشینید.
8 - از روی هم انداختن پاها در حالت نشسته جداً خودداری نمایید. زیرا باعث بسته شدن عروق وریدی و در نتیجه واریس می گردد. (ش - 5)
9 - از نشستن روی صندلی یا نیمکتی که چند نفر به طور فشرده روی آن نشسته اند خودداری کنید.
10 - وقتی روی زمین نشسته اید و به جایی تکیه می دهید باسن خود را جلوتر از بقیه تنه نکشید و به بدن قوز ندهید. (ش - 6)
11 - در صورتی که بر روی زمین نشسته اید و به جایی نیز تکیه ندارید، به حالت چهار زانو بنشینید و دستها را روی زانو گذاشته و پشت خود را صاف کنید. (ش - 7)