فهرست کتاب


قرآن کریم «برگزیده هائی از ترجمه آیات »

مرتضی بهزادمنش

مقدمه

بسم الله الرحمن الرحیم
همچنانکه به یقین معتقدیم و شاید می دانیم همه آیات قرآن مجید در نهایت اعجاز و عظمت است و دارای باطنی بس شگرف می باشد که بنا بفرمایش خود قرآن از قدرتهای علمی بشر متفکر و اندیشمند نیز فراتر است.
اکنون با توجه به مراتب فوق این حقیر بر آن شدم تا برگزیده هائی از ترجمه آیات قرآن کریم را گردآوری نمایم بدین تفکر که هنگام سخنرانی ها - بحث و محاوره - اثبات موضوعها در حقانیت ذات پروردگار - پاسخ پرسشها - فراگرفتن نادانسته ها و برانگیختن ذوق نوجوانان به مفاهیم قصص قرآنی مفید افتد.
البته بطور خلاصه نگاشته شده تا صحبتها مطول نگردد و حفظ آن نیز آسانتر باشد اما ناگفته نماند که شخص متکلم می بایستی بر معانی و قرائت قرآن کریم بطور نسبی اشراف داشته باشد ضمناً هنگام تردید در مفاهیم می توانند به آیات مورد نظر به قرآن مجید رجوع نمایند.
مرتضی بهزادمنش

سوره حمد

بسم الله الرحمن الرحیم
بعضی از بزرگان سوره الحمد را خلاصه قرآن تلقی می کنند و برخی ام الکتاب نامیده اند. و از اهمیت این سوره گفته شده اگر بر مرده ای (تحت شرائط) هفتاد بار خواندند و مرده زنده شد تعجب نکنید.
بنام خداوند بخشنده مهربان - ستایش مخصوص پروردگار جهانیان است (مخلوق دو جهان) - که بر مؤمنان رحیم است و بر همه بندگان رحمن - صاحب روز قیامت است (روز جزا و سزا) - بر ماست که ترا عبادت کنیم و بر ماست که از تو استعانت بجوئیم - ما را براه مستقیم هدایت فرما - راه کسانی را که به آنها نعمت داده ای - نه آنان که غضب فرموده ای و نه آن کسانی که در گمراهی باقی ماندند.
لازم به ذکر است بعضی از بزرگان جمله (بسم الله الرحمن الرحیم) در اول هر سوره را جزو سور قرآن می دانند.
بسم الله الرحمن الرحیم

سوره بقره

آیه 2 - آن کتاب (قرآن) شکی در آن نیست که برای هدایت پرهیزگاران است.
آیه 3 - آن کسانی که به عالم غیب ایمان دارند سپس نماز بپا می دارند و از آنچه روزیشان کردیم انفاق می کنند.
آیه 4 - و باز آنان که به آنچه به تو فرستادیم و آنچه قبل از تو فرستاده شده ایمان و بروز قیامت نیز یقین کامل دارند.
آیه 5 - آنان هستند که از طرف پروردگارشان بر هدایتند و همانا رستگاران عالمند.
آیه 7 - قهر خدا مهر بر دلها و پرده بر گوشها و چشمان کافران نهاده که فهم حقایق نمی کنند.
آیه 29 - او خدائی است که موجودات زمین را برای شما خلق کرد و پس از آن هفت آسمان را بر فراز یکدیگر برافراشت.
آیه 30 - پروردگار به فرشتگان فرمود من در زمین خلیفه ای خواهم گماشت گفتند کسانی خواهی گماشت که در زمین فساد و خونریزی کنند خداوند فرمود من چیزی می دانم که شما نمی دانید.
آیه 31 - و خدا همه اسماء را به آدم تعلیم داد.
آیه 34 - فرشتگان را فرمان دادیم همه بر آدم سجده کردند مگر ابلیس.
آیه 41 - به قرآنی که فرستادم ایمان آورید که تورات شما را تصدیق می کند.
آیه 42 - بر باطل لباس حق مپوشانید و حق را پنهان مکنید در حالی که آنرا می دانید.
آیه 50 - یاد کنید وقتی را که برای نجات شما دریا را شکافتیم و فرعونیان را در آن غرق کردیم و شما مشاهده می کردید.
آیه 51 و 52 - با موسی چهل شب وعده نهادیم پس در غیاب او گوساله پرست شدید - آنگاه شما را بخشیدیم.
آیه 54 - بخاطر انتخاب گوساله توبه کنید بسوی خدا و بکیفر این جهالت بر یکدیگر تیغ برکشید.
آیه 55 - بیاد آرید وقتی که گفتید باید خدای تو را ای موسی آشکار ببینیم پس صاعقه سوزان بر شما فرود آمد.
آیه 56 - سپس شما را پس از مرگ برانگیختیم باشد که شکرگزار شوید.
آیه 57 - ابر را سایبان شما قرار دادیم و من و سلوا را غذای شما مقرر داشتیم.
آیه 65 - حرمت شنبه را نگه نداشتند گفتیم بوزینه شوید.
آیه 62 - هر مسلمان و یهود و نصارا و ستاره پرست که از روی حقیقت به خدا و روز قیامت ایمان آورد و نیکوکار باشد از خدا پاداش نیک می گیرد و هیچگاه در دنیا و عقبی نترسد.
آیه 89 - یهود آرزو می کردند که خاتم پیغمبران بیاید تا بر کافران غلبه کنند وقتی آمد باز همه کافر شدند.
آیه 90 تا 110 - راجع به یهود می باشد.
آیه 102 - دیوان چیزی که میان زن و شوهر جدائی افکند می آموختند.
آیه 114 - بهر طرف رو کنید رو بسوی خدا کرده اید.
آیه 136 - ما میان هیچیک از پیامبران فرق نگذاریم.
آیه 143 - ما برای آن تغییر قبله داده ایم تا گروهی را که از پیغمبر خدا پیروی می کنند از آنان که مخالفت می ورزند جدا سازیم.
آیه 148 - هر کسی را راهی است بسوی حق (یا قبله ایست در دین خود) که بدان راه یابد.
180 - اگر دارای متاع دنیاست وصیت کند به خویشان به چیزی شایسته عدل.
آیه 181 - هر گاه کسی وصیت متوفی را تغییر دهد گناه آن کار بر اوست.
آیه 182 - و اگر پندارند از وصیت به وارث او جفا و ستمی رفته و باصلاح آن پردازند گناهی نیست.
آیه 183 - روزه گرفتن بر شما فرض شد چنانکه بر امم گذشته نیز فرض شد تا پرهیزگار شوید.
آیه 225 - خدا از سوگند لغو شما را مؤاخذه نکند ولیکن آنچه در دل دارید مؤاخذه خواهد کرد.
آیه 259 - خداوند صد سال (عزیر) را میراند بعد زنده کرد و فرمود به طعام خود بنگر و به الاغ بنگر.
آیه 260 - ابراهیم از خدا درخواست کرد خدا فرمود چهار مرغ گوشتشان در هم آمیز و هر قسمتی بر سر کوهی بگذار.
آیه 273 - فقیران از فرط عفاف چنان احوالشان بر مردم متشبه شود که پندارند بی نیازند به فقر آنها به سیمایشان پی برید.
آیه 254 تا 257 - آیةالکرسی.
بسم الله الرحمن الرحیم