فهرست کتاب


روابط سالم در خانواده

سید داود حسینی‏ تهیه:مرکز پژوهش‏های اسلامی صدا و سیما

دیباچه:

برخورداری از پرورش سالم در خانواده که نخستین پایگاه تربیتی است به فرد این فرصت را می دهد که در اجتماع موفق و قابل احترام باشد خانواده محل آسایش و آرامش و ابراه کوچکی است که فرد را به اقیانوس جامعه پیوند می دهد پدر و مادری که در تربیت فرزندان به گونه ای یکپارچه عمل می کنند و انتظاراتی تقریباً یکسان و مشخص دارند فرزندان را در یک مرکز مدیریت واحد قرار می دهند اگر والدین بخواهند با فرزندانشان صمیمی باشند باید نخست با خود صمیمی باشند رفتار صمیمانه اعضای خانواده می تواند مسیر صحیح را به فرزندان نشان دهد نباید با دیدن کوچک ترین تخلف از واکنش شدید نشان داد برخود منطقی با خطاها و لغزش فرزندان از اصول مهم ایجاد صمیمیت است امتیاز دادن و تشویق کردن فرزندان در قبال کارهای مثبت نقش ارزنده ای در سازندگی آنها دارد خانواده باید وقت کافی در اختیار فرزندان بگذارد و با آنها به گفتگوهای سالم و سازنده بپردازد و از دیدگاه های انان بهره گیرد زیرا فرزندان دارای فکر و عقیده اند و باید به باورهای انان نیز احترام گذاشت و با انان رفتاری عادلانه داشت والدین باید خانه را محلی امن و پناهگاهی مستحکم برای فرزندان کنند و به یکدیگر احترام بگذارند در حضور انان به مشاجره نپردازند و عیب های یکدیگر را بازگو نکنند هرگز در حضور دیگران به ویژه همسالان به پند و اندرز انان نپردازند همچنین سخنی به آنهانگویند که خود بدان عمل نمی کنند والدین باید مسولیت های مختلف زندگی را به فرزندان خود واگذار کنند تا اهل اندیشه کار و سازندگی شوند همچنین باید به فرزندان خود کمک کنند تا درست بیندیشند و شوق بهتر شدن بالیاقت بودن پاکی و عفت در دوستی به وجود بیاورند اساسا برخورد سالم و سازنده اعضای خانواده احترام متقابل نسبه به یکدیگر و خیرخواهی برای خوایشاوندان در تکوین شخصیت فرزندان جایگاه ویژه ای دارد با تشکر از پژوهشگر ارجمند جناب حجت الاسلام والمسلمین داود حسینی که مجموعه پیش رو را تقدیم بهره گیران رسانه اسلامی کرده اند امید می رود این اثر مورد استفاده همگان قرار گیرد.

پیش گفتار:

خانواده با پیمان ازدواج پایه گذاری می شود و این زوج ستون اصلی حیاتی ترین نهاد اجتماعی یعنی خانواده را تشکیل می دهند. هر قدر روابط میان همسران بهتر سالم تر و پرجاذبه تر باشد زندگی شیرین تر و باصفاتر می گردد و فرزندان بانشاط و موفقی تربیت می شوند. سلامت ،استحکام و اقتدار عاطفی و منطقی خانواده در گرو برخورداری اعضا از بصیرت و بینش اجتماعی و نیز آگاهی های لازم در جهت سازندگی و پیش گیری از درگیریها ،تضادها و کج روی هاست. بی تردید خانواده های لجام گسیخته و متزلزل جامعه متزلزل را به وجود می آورند.جامعه ای که در آن نشانه ای از خانواده های سالم یافت نشود ،میزان طلاق روز به روز افزایش می یابد و به از هم پاشیدن نظام خانواده می انجامد. متأسفانه بخشی از زنان و مردان ما هنز زن بودن و هنر مرد بودن را بلد نیستند، یعنی مهارت اداره خانواده را یاد نگرفته اند.میانگین زمان برقراری ارتباط کلامی همسران با یکدیگر و کودکانشان بسیار ناچیز و کم است و همین امر، سبب سردی فضای خانواده شده است. در این مجموعه، مهم ترین مسائل مربوط به راهکارهای برقراری روابط سالم و سازنده در خانواده بررسی شده است که عبارتند از: عوامل تحکیم خانواده و زندگی سالم زوج ها، ارتباط مطلوب همسران، جاذبه ها و دافعه ها، حقوق متقابل و اصول کلی رابطه بین والدین و فرزندان،مادربزرگ ها و پدربزرگ ها و دیگر اعضای خانواده که بر اثر ازدواج با هم آشنا می شوند. امید است توانسته باشیم در راه تحکیم نظام خانواده گامی هر چند کوچک برداشته باشیم.

بخش اول: کلیات