فهرست کتاب


روش های پیشگیری و کنترل بیماریها با مواد غذایی« غذا درمانی»

حسین میر حیدر

33. آیا اختلافی بین نخود سبز و نخود فرنگی خشک از نظر مواد مغذی وحود دارد؟

ارزش غذایی نخود سبز و نخود فرنگی خشک زرد تقریبا برابر است.

34. آیا آب گوجه فرنگی (عصاره گوجه فرنگی) نیز از نظر ویتامین C غنی است؟

بله. 100 گرم آب گوجه فرنگی قرمز که روی بوته رسیده باشد، در حدود یک چهارم مقدار ویتامین C لازم روزانه برای یک شخص بالغ سالم را در بردارد.

35. شاید مشاهده کرده باشید هنگامی که مثلا کمپوت سیب را در ظرفی آلومینیومی که داخل آن تیره شده می پزید، ظرف تغییر رنگ داده، دوباره سفید و شفاف می شود. حال سؤال این است که آیا کمپوتی که در چنین ظرفی پخته شده، قابل خوردن است؟

مصرف چنین کمپوتی اشکال ندارد. زیرا هر وقت که آب خالص در ظرف آلومینیوم جوشانده شود، به دلیل تشکیل اکسیدهای فلزی که خاکستری مایل به سیاه هستند، رنگ پوشش داخلی ظرف آلومینیوم تیره می شود. این اکسیدها ممکن است در اثر فلز آلومینیوم ظرف و یا در اثر املاح آهن که در آب است، تشکیل شده باشند و وقتی که یک غذای اسدی مانند کمپوت سیب در چنین ظرف تیره ای پخته شود، اکسیدهای تشکیل شده به وسیله اسید حل شده و پوشش داخلی ظرف تمیز و شفاف گردد. کمپوت پخته شده معمولا بی ضرر است. درباره این نظر بین دانشمندان تغذیه اتفاق رأی وجود ندارد و عدهای پختن غذا در ظروف آلومینیوم را تأیید نمی کنند.