فهرست کتاب


روش های پیشگیری و کنترل بیماریها با مواد غذایی« غذا درمانی»

حسین میر حیدر

31. آیا مقدار آهن موجود در تخم مرغ و گوشت قرمز برابر است؟

بله. میزان مساوی از تخم مرغ و قسمت بی چربی گوشت قرمز، مقدار آهن تقریبا برابر است.

32. چطور می توان تخم مرغ تازه با پوست را از تخم مرغ کهنه تشخیص داد؟

برای این کار باید تخم مرغ را جلوی روشنایی یک لامپ قوی گرفت. تخم مرغ تازه و با کیفیت مرغب، اولا دارای حفره خیلی کوچک هوایی است و بعلاوه زرده آن به طور منسجم کاملا در وسط قرار دارد و قسمت عمده ان نیز طبیعی و سفت است.

33. آیا اختلافی بین نخود سبز و نخود فرنگی خشک از نظر مواد مغذی وحود دارد؟

ارزش غذایی نخود سبز و نخود فرنگی خشک زرد تقریبا برابر است.