فهرست کتاب


روش های پیشگیری و کنترل بیماریها با مواد غذایی« غذا درمانی»

حسین میر حیدر

28. چرا ویتامین ها برای بدن ضروری هستند؟

ویتامین ها با اینکه مقدار بسیار کمی از آنها برای بدن لازم است ولی بسیار مفید و ضروری هستند. انواع ویتامین ها برای رشد، توالد و تناسل، تشکیل پادتن ها در بدن برای مبارزه با میکروب های بیماری زا، انعقاد خون، ایجاد مقاومت بدن در برابر عفونت، تشکیل مواد داخل سلول ها، تکامل استخوان ها و دندان ها و پوست و خون و نسوج اعصاب، عامل اساسی و کمک کننده و ضروری هستند. به علاوه ویتامین ها در اغلب موارد به عنوان کوآنزیم در تعداد زیادی عملیات شیمیایی در ارتباط با متابولیسم مواد غذایی دخالت مثبت و فعال دارند.

29. کدام یک از انواع خوراکی های زیر:

الف) جگر گاو
ب) جگر گوساله
پ) جگر گوسفند
از نظر ارزش غذایی مهمتر و غنی تر هستند؟
تمام انواع جگرهای گاو، گوساله و گوسفند منبع بسیار غنی و عالی پروتئین درجه 1 و آهن و ویتامین های 2B (رایبوفلاوین) و 3B (نیاسین) هستند.

30. چرا رنگ چربی برخی گوشت ها زرد و رنگ برخی سفید است؟

رنگ چربی گوشت با انواع مواد غذایی که به دام می دهند ارتباط دارد. دام هایی که قسمت عمده مواد در جیره غذایی آنها را علوفه سبز تشکیل می دهد چون مقادیری کاروتن در علوفه آنها وجود دارد، رنگ چربی آنها زرد می شود. ولی دام هایی که قسمت عمده مواد جیره غذایی آنها را دانه های غلات تشکیل می دهد چون کاروتن کم دارد در نتیجه رنگ چربی آنها سفید است.